2016 nehéz hete következik /Mars és Szaturnusz együttállás a Nyilasban/

2016 Augusztus 18-as bejegyzés.
Az év egyik legnehezebb hete kezdődött el. A középkorban úgy tartották, hogy a Szaturnusz a nagy szerencsétlenség jelölője, a Mars pedig a kis szerencsétlenségé. Nos ezek ketten rövidesen együttállnak a Nyilas jelben. A Marsot a háború vörös planétájának is nevezték, míg a Szaturnusszal a Kaszást azonosították. Nézzünk egy pár összefüggést, mit tanít az Asztrológia a Szaturnuszról és a Marsról.

SZATURNUSZ – hideg – száraz (A FÉK!)
VÍZÖNTŐ +; BAK
FÉME az ólom

Kronosz Gaia és Uránusz gyermeke. Uránusz megjövendöli neki, hogy hozzá hasonló sorsra jut, de Kronosszal nagylelkűbben bánt fia, Zeusz. Kronoszt, vagyis apját és a titánokat messze nyugatra, egy brit szigetre száműzi.
Szaturnusz = hideg, fagy, jég. Irodalmi művek: A kőszívű ember fiai, Hókirálynő. Andersen Bak-születésű, a Szaturnusz az uralkodó bolygója. A Szaturnusz a szűkülés, a hideg, a bezárkózás jelképe. Ha csak Jupiter létezne, akkor a fák az égig nőnének.
A Szaturnusz a korlát, a fék, a határ, a küszöb őre, a karma ura. A Szaturnusz a kerub, aki nem enged át, csak ha képes vagy megmondani a varázsszót. A Nap a fény, a Szaturnusz az árnyék. Ahogy a régiek a Jupitert a Fortuna majornak (nagy szerencsebolygó) tartották, a Szaturnuszt az infortuna majornak (a nagy szerencsétlenség).
A mindennapi életben számunkra kedvezőbbet a Jupiter mutatja, a Szaturnusz pedig a visszatartó, a korlátozó, a mértéket jelképező. A Szaturnusznak számtalan fontos, pozitív tulajdonsága van. Képviseli az óvatosságot, a mértéktartást, a felelősséget, a visszatartást. Nem elég csak megszelídíteni a Jupitert. „Ha megszelídítettél, felelősséggel is tartozol.” Életünkbe ugyanúgy be kell építeni a Jupitert, mint ahogy el kell fogadnunk a Szaturnuszt. A kettő tükörképe egymásnak.
Ha már megérted a Jupiterben a Szaturnuszt, s ha a Szaturnuszt át tudod változtatni Jupiterré, te már bölcs ember lehetsz.
A fény és az árnyék dualitásában a Szaturnusz az árnyék, a Nap a fény. Rudolf Steiner szerint Lucifer azért született a Földre, hogy segítse az embereket a világosság felé haladni. Ha az emberek képesek fejlődni, akkor Lucifernek kell őket megváltani a sötétség birodalmától. Lucifer neve a lux szóból ered, jelentése = fényhozó.
Az asztrológiai hagyományokban a Szaturnuszt a Küszöb Őrének tekintjük. A Küszöb őre az a kerub, akinek az a feladata, hogy csak akkor engedjen át, ha megfeleltél a kérdésekre. Ha tudod a választ, átmehetsz, ha nem, visszazavarnak. Előbb éretté kell válnod arra, hogy el tudd engedni a földi világot. Buddha azt mondja a szanszaraból (örökös körforgás) csak az tud kilépni, aki megvilágosodott. Buddhi = megvilágosodott. Amikor felveszed a keresztedet, akkor a Szaturnuszt veszed fel. Az élet nehézségei, feladatai a Szaturnusszal vannak kapcsolatban. A határok, a korlátok, a szabályok, az akadályok, az ütközések mind szaturnuszi analógiák.
Képzeljünk el egy kietlen kősivatagot: amerre csak nézünk, kövek, sziklák, kőomladékok, és ezen a terméketlen vidéken még mindig találunk növényeket és állatokat. Majd gondoljunk a sarkkörön túli jég birodalmára, az örökös jég hazájára, amely a Szaturnusz otthona. Hideg, kietlen vidék. Aztán gondolatban menjünk tovább: új kép tárulkozik elénk, a föld alatti barlangok és bányák világa. Talán a szénbánya adja vissza leginkább a maga feketeségével és mélységével a Szaturnusz igazi analógiáját. És mégis, ez a szén arra jó, hogy fűtsünk vele. Ha tovább megyünk, mészkőhegységet látunk, ahol egy cementmű épül, amelynek terméke a cement, amelyből a legkeményebb betont készítik. Ez az alapja az építkezéseknek. A következő kép nehéz fizikai munkát végzőket ábrázol, akik kőfejtőkben dolgoznak, követ faragnak, illetve lerakják az utcakövet. Záróképként gondoljunk Jézusra, aki felveszi a keresztjét és a kereszt súlya alatt görnyedve halad a Golgota felé. A keresztény tanítások szerint azért, hogy kereszthalálával az emberiség eredendő bűnétől az emberiséget megváltsa. (Feloldozza a bűntudata alól.)
A Szaturnusz féme az ólom. Egyedül az ólom képes megfogni pl. a röntgen-sugárzást. Lelki mérgek, amelyek az ólommal kapcsolatosak: a sötéten látás, a búskomorság, a hitnélküliség, a tagadás, a menekülés (feladatok elől), a kötelezettségvállalás elutasítása, a szembenézés elkerülése, a félelem, a gátlásosság.
A Szaturnusz szimbolizál olyan szükséges pozitív tulajdonságokat is, amelyek az emberi életben értékeknek mondhatók. Pl. őszinteség, felelősségtudat, a helyzet komolyságának megfelelő viselkedés, a szükséges óvatosság, a kitartás, az a tulajdonság, hogy mások számíthatnak ránk. Ha pl. az ember képes a különböző életnehézségek, életpróbák után felemelni a fejét, és azt mondani, hogy levontam a konzekvenciákat, képes továbblépni, fejlődni, ez is szaturnuszi analógia.
A Szaturnusz képviseli a tudást. Ezoterikus értelemben a Szaturnusz a Bak, a tudás ura. Ez nem azonos a hétköznapi tudással, hanem a mindenség tudásáról van szó, arról, amikor a Szaturnusz megvilágosodik, amikor az árnyék Nappá válik, amikor fény lesz mindenből. Természetesen sok zsákutca és kerülőút van mire megtaláljuk a valódi célt az életünkben. A szaturnuszi út az életed ösvénye, a karma útja.

MARS – meleg – száraz (AKARAT!)
KOS +; SKORPIÓ
FÉME a vas

Horoszkópban a női vonzerőt jelenti a Vénusz, a Mars pedig a férfiasságot, az aktivitást, a harciasságot, az akarnokságot, a tettrekészséget. A Vénusz ellentétpárja a Mars.
Árész – Mars, a háború istene, az akaratot szimbolizálja. Önérdek, önmagam kinyilvánítására való törekvés, harc azért, hogy elismertessem önmagamat. Harc a vágyaim beteljesítéséért, harc esetleg mások leigázására, hogy én nagyobbnak látszódjam. A Mars az akaraton kívül a konokságot is szimbolizálja.
A Napban túlteng a meleg, a Marsban túlteng a száraz. A Vénuszban túlteng a nedves, a csapadékot a Vénusz jelzi. Az anyaöl is nedves és a hölgyek könnyebben tudnak sírni. A lélek gyöngyszemei a könnycseppek. A meleg-száraz Mars az akarat szimbóluma. A férfi meg akarja szerezni a nőt, a nő pedig érzelmesen odabújik és befogadja. A Mars aktív, küzdő, katonás, akarati bolygó.
Képzeljünk el marsi helyszíneket: Háborús csatatér, nyögésekkel, fájdalmakkal, súlyos sérülésekkel és rengeteg halottal. Fosztogatás és hősies szerepvállalás, ahol az egyik egészséges katona a súlyosan sebesült bajtársát a golyózáporból a lövészárokba menekíti. Lángoló épület, ahol a tűzoltók mindent megtesznek azért, hogy a tüzet eloltsák és halált megvető bátorsággal mentik ki az áldozatokat. Majd képzeljünk el egy vaskohászatot, ahol fémes kalapácsütések közepette vörösen izzik a megolvadt vas, s a munkásokból dől az izzadtság. Vált a kép, a következő pillanatban egy fegyverkereskedést látunk, ahol különböző szúró, vágó illetve lőfegyvereket árulnak, majd ismét váltás és egy kórházi műtőben vagyunk, ahol most fejeztek be egy operációt és készülnek a következőre. Egy anyából fogják az elhalt embriót kikaparni. Eközben a kórház egy másik részlegében, a fertőző osztályon súlyos influenzás fertőzés közepett magas lázzal fekszenek a betegek. Csorog róluk a veríték. Élni akarnak! A következő kép egy kocsmai verekedés, ahol kések kerülnek elő, és félő hogy az ott lévők megkéselik egymást. Némelyiknek már így is dől az orrából a vér. Nem folytatom a horrorisztikus jeleneteket, ezért egy kedves idilli képpel fejezzük be: A lovagkorban vagyunk és a hős keresztes lovag most veszi el kedvese keszkenőjét, hogy emlékként a csatába magával vigye, majd sarkon fordul a paripájával, vissza se néz, úgy vágtat el.
Akinél jól áll a Mars, az határozott, merész, indulatos, célratörő és bátor a vakmerőségig, nagylelkű, becsületes és nyílt, harcol mások érdekeiért, lovagias és gáláns, szereti a veszélyes sportokat.
Ha a Mars rosszul áll, nagyképű, összeférhetetlen, brutális, visszaél mások gyengeségeivel, nem tisztel se Istent, se embert, csak a nálánál erősebbet, bosszúálló, kihívó és tolakodó.
A női horoszkópban a Mars szimbolizálja azt a férfit, aki a hölgy álmainak lovagja. A Mars általánosságban jelent minden harci cselekményt, kapcsolatban van súlyos természeti katasztrófákkal, fertőzéses lázas állapotokkal.
Erőteljesen megjelenik a következő foglalkozású emberek horoszkópjában: katona, rendőr, tűzoltó, vasmunkás, gépész, hadmérnök, fogorvos, sebész, hóhér, hivatásos sportoló, tűz és robbanás veszély mellett dolgozók.
Szellemi síkon a Mars azt az ember mutatja, aki leküzdi ösztöneit, vágyait, és végül úrrá lesz önmagán.
Árész – Mars, Zeusz és Héra fia volt, a vad ösztönöket képviseli. Forró és heves vérmérséklete egyszerre megnyilatkozik a nemek kapcsolatában ugyanúgy, mint a harctéren. Mindig nyílegyenes úton jár, a kitűzött célt nem téveszti, a módszere a gyors lerohanás.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a két égitest találkozásának szimbólikus jelentéstartalma, a jelentések repertuárja elég széles skálán mozog és bizony sok rémisztő is van közöttük.
DE A BÖLCS URALKODIK A CSILLAGAIN!
Ezért, ha megfelelően átkeretezzük a ránk váró történéseket, akkor a legjobb megoldás pl a Jóga útja. Jobb, ha magunk vezetjük be az önkorlátozást, mint valamilyen kataklizma sorscsapása teszi ezt Velünk. A mérték, mértéktartás főszerepet kell, hogy kapjon mindenhol. Hiszen a balesetektől az erőszakos cselekményekig, minden szerepelhet a skálán.
Fontos lehet a mértéktartó sportolás is, a mértéktartó munkabeli erőfeszítések. A REND létrehozása magunk körül. Az önfeltárás, önelemzés és a külső harcok elkerülése.
Hogy minden szép és jó legyen a Neptunus is szerepet kap az elkövetkező időben, ami által a káosz, zavarodottság is előtérbe kerülhet. FolytatomMars

IDL TIFF file
IDL TIFF file

Az állatövi jegyek feladatai / Kalo Jenő/

Az állatövi jelek megtanulandó feladatai

Johfra-Bosschart-Aquarius3x4.1
A Kos Feladata: megtanulni tekintettel lenni másokra. Spirituális szempontból megérteni, hogy bárki, akit legyőz, leigáz az is önmaga.

A Bika Feladata: megtanulni azt, hogy mindent csak bérel, vagy mai zsargonnal lízingel, még a testét is. Spirituálisan megérteni és belenyugodni abba, hogy önmagát sem birtokolhatja.

Az Ikrek Feladata: elfogadni azt, hogy sosem juthat a tanulás végére. Spirituálisan minden tudás benne van, csak emlékeznie kell megtanulni.

A Rák Feladata: önmagával meghitt kapcsolatba kerülni és megtanulni a saját lábára állni. Meg kell tanulnia azt is, hogy meddig engedi magára hatni a külső érzelmi benyomásokat. Az sem jó, ha teljesen bezárkózik, de az sem, ha olyan, mint egy szivacs: minden negatív élményt magába szív. Spirituálisan megtanulni felnőni a mindennapok viszonyaihoz, s ugyanakkor elfogadni azt, hogy mindörökké „Istengyermekei” maradunk. Ekkor juthat el ahhoz az érzéshez, hogy nincs mitől félnie.

Az Oroszlán Feladata: rádöbbenni arra, hogy minden győzelem csak pirruszi győzelem, s a legfontosabba létezésben maga a tudatállapot, amellyel különbséget lehet tenni a maya és a valóság között. Spirituális értelemben rádöbbenni arra, hogy Jézus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az Isten bennünk van, vagyis hogy mi és az Isten egyek vagyunk. Jézus azt is mondja: „én vagyok a világ világossága”. Az Oroszlán ura a Nap. Buddha szerint mindenkinek el kell érni a megvilágosodást. Azt hiszem az összefüggések magukért beszélnek.

A Szűz Feladata: hogy megtanuljon magára figyelni és az értékelést az önértékelésre felváltani. Talán ezt a legnehezebb megélnie, mert sokszor kórosan önbizalomhiányos. Spirituális feladata, hogy megtanulja az érzéseit megélni és elfogadni s ezáltal megtapasztalni, hogy ő ugyanúgy a mindenség része, mint bárki más.

A Mérleg Feladata: meg kell találnia azt a közös nevezőt, melyben előtérbe kerül a harmónia és a béke,de ha szükséges, a harctól se riadjon vissza. A Te világodban teljesen egyedül vagy. Teljesen egyedül. Minden más körülötted nem azért van ott, hogy társaságot szolgáltasson, hogy ne légy annyira egyedül, hogy örömödet leld bennük, hanem azért, mert még nem értettél meg valamit. Ezekkel a „részekkel”azért találkozol, mert rajtuk keresztül valami különlegeset tanulhatsz az utadról.

A Skorpió Feladata: a gyógyulás elősegítéséhez a legfontosabb megtanulni elengedni, különösen a félelmeit. Meg kell vizsgálnia, hol milyen módon, kihez kötődnek ezek a félelmek. Spirituális értelemben a Skorpió az árnyék jele. Mindenkinek van árnyéka. Az árnyékot általában másra vetítjük rá, ezért a környezetünkben megélt élményeket, szenvedélyeket azzal, vagy azokkal a személyekkel éljük át, akikre rávetítjük az árnyékunkat. Ebben az értelemben legfontosabb szembenézni az árnyékunkkal és ebben a legjobban az önismeret segíthet.

A Nyilas feladata: Hinni csak szenvedéllyel lehet, a hit azt jelenti, hogy valami mellé letettük a voksunkat. Ezért mondja Jézus, hogy „a langyosakat kiköpi a szájából az Úr”. A Nyilas kettős jel, hasonlóan az Ikrekhez és ezért feladata is kettős. Nem elég,hogy a saját hitét felépítse, ha idáig eljutott, tovább kell adnia, viszont vigyáznia kell arra, hogy ne váljon hamis prófétává. A hamis prófétaság nemcsak abból áll, hogy valaki hazudik, hanem abból is, hogy hiteltelen életet él.Spirituális értelemben, mint minden tüzes jelnél így a Nyilasnál is a legfontosabb a szeretet kiárasztása. A szeretet bennünk testesül meg, nem elég hirdetni, át kell élni és meg kell tapasztalni a szeretettel való azonosságot.

A Bak feladata: Ha a Bak képes felismerni saját érzéseit és elfogadni azokat, segíthet abban, hogy rugalmasabbá váljon. Meg kell tanulnia elsősorban önmaga elfogadását, hogy azután mások felé is nyitott maradhasson. Spirituális értelemben meg kell tanulnia az alázatot, s ahogy Jézus mondja az olajfák hegyén: „legyen meg a te akaratod! Ámen.”

A Vízöntő Feladata: képviselni önmagát, szabadságeszményét, de csak annyira, hogy ez másoknak ne ártson, s a polgárpukkasztóból ne váljon terroristává.. Spirituális értelemben a Vízöntő a megvilágosodás jele. Ezen a jelen már nem uralkodik az anyag. Megszabadul a bilincsektől, ahogy Petőfi is írja az Alföld c. költeményében:„börtönéből szabadult sas lelkem”.

A Halak feladata, hogy megtanulja az életben legalább alapszinten képviselni magát. Megtalálni a célját, céljait és a szeretetét úgy átadni, hogy abba ne pusztuljon bele.”Szeresd felebarátodat, mint Tenmagadat”. Spirituális értelemben ez a jel az „unio mistica”, visszatérés valódi önmagunkhoz, azaz a kiteljesedés.

Mi az amit a másik tanít nekünk, de nem akarjuk észrevenni?

horoscope_1Amikor szerelmesek vagyunk, akkor tükör által homályosan látunk. Hogy egész precízen fogalmazzak, csak bizonyos dolgokat akarunk látni, illetve észrevenni és a számunkra kedvezőtlen, nem tetsző viselkedést szó szerint észre sem vesszük. Ebben az időben „erre esik a vakfoltunk”. Nem véletlen az ismert mondás: „A szerelem vak.” Legelőször is szeretnék eloszlatni egy rendkívül súlyos félreértést. A házastársunknak nem az a dolga, hogy minket boldoggá tegyen. A boldogság egy belső élmény, átélésen alapul, s ezáltal mélységesen intim. Ebből következik, hogy senki sem tud minket boldoggá tenni, csak mi, saját magunkat. Az, hogy valaki számunkra kedvezően viselkedik, örömet okoz, „hasznunkra van”, elég gyakori az életben. Mégsem vagyunk ettől boldogok. Miért is nem? Hiszen lehetnénk! Hiszen ha kinyitjuk a szemünket és reggel csodálatos napsütésre ébredünk, már attól is eltölthetne a boldogság.
Ha az egészet az asztrológiai megközelítésben nézzük, azt látjuk, hogy a 12 állatövi jel csodálatos rendszert képez, amely valójában a 4 elem, a tűz, a föld, a levegő és a víz felosztását is magában foglalja. Tizenkettőben a négy megvan háromszor, ez azt jelenti, hogy az állatövben 3 tüzes, 3 levegős, 3 földies, és 3 vizes jel létezik. A 4 alapelem meghatározza a földi életet. Mielőtt rátérnénk az állatövi jelek részletes ismertetésére, tisztáznunk kell, hogy mind a tizenkét jel benne van mindannyiunkban, csak különböző arányokban. Egy horoszkópban a legfontosabb, hogy hol áll az Ascendens, azaz a születés pillanatában, a születési hely horizontjának ekliptikai metszéspontja. A jel hangsúlyozása szempontjából az is nagyon fontos, hogy hol áll a Nap, hol áll a Hold, vagy esetleg egy bolygóhalmozódás.
Mi az amit a másik tanít nekünk, de nem akarjuk észrevenni?
A legnehezebb a saját árnyékunkkal szembenézni és a leginkább övön aluli, ha innen érkezik a tanítás. Egy idő után, amikor a szerelem már nem lángol, egyre inkább jelentkezik a másik viselkedésében megnyilvánuló és Bennünket frusztráló érzés, amellyel nem tudunk mit kezdeni. Miután mind a 12-jel bennünk él, mind a 12 archetípus, így érdemes végignézni, hogy melyik részünk, milyen viselkedésre, milyen kihívásra tud a leginkább dühvel vagy kétségbeeséssel reagálni.

Kos: A legnehezebb számára, ha nem ismerik el, kritizálják, megkérdőjelezik vagy fölöslegesnek titulálják a tevékenységét. Esetleg bántó megjegyzések kíséretében leminősítik.

Bika: Számára a realitás, a racionalitás a legkézzelfoghatóbb, ezért minden ami fantazmagória, veszélyes és bizonytalanságba torkolló álmodozás, valamint az ígérgetések a legnagyobb kihívás.

Ikrek: Felületességét emlegető, vagy ide-oda cikázó természetét kordában tartani akaró kezdeményezésekre reagál a legnehezebben. Legszívesebben elmenekül. A felelősségteljes kitartó és következetes számonkérés is komoly frusztrációt okoz.

Rák: Eltávolodni hosszabb ideig otthontól, családtól aggodalommal tölti el. Az ismeretlen területre kirándulás is nehéz neki, de a legnehezebb, hogy mit kezdjen a szabadsággal. Ha szabad akkor azért, ha nem az, akkor szabad akar lenni és azon ábrándozik.

Oroszlán: Egyrészt nehéz neki elviselni a kaotikus, kiszámíthatatlan helyzeteket, másrészt zavarja, ha figyelmeztetik kötelességeire, mikor szabadidős tevékenységében elmerül. Pl.játszik, teremt, alkot, barátkozik, és mondjuk mások ámulatát bírva szerepel.

Szűz: A nagyhangú, fennhéjázó, hősködő illetve üresnek látszó magatartás rendkívül zavarja. Zavarja, ha valaki nem észérvekkel akarja meggyőzni, hanem erőszakkal és nagyon zavarják az átlátszó hazugságok. Kifejezetten irritálja a „Hűbelebalázs” magatartás.

Mérleg: A legnagyobb baj mikor döntésre akarják rákényszeríteni, mikor Ő még nem döntött. Azt is nehezen viseli, mikor az ígéreteivel szembesítik. A Mérlegben rejlő művészt nem szabad elszámoltatni, hogy mennyit keres majd a képpel, ami még csak a fejében van.

Skorpió: Idegesítik a „Háry Jánosok”, a felületes, semmitmondó és számára felesleges beszélgetések. Ha valaki a szex helyett vagy közben beszélgetni akar. A legjobban frusztrálja, ha a másik csapongó, hűtlen, kacérkodó és nem neki az.

Nyilas: Az igazság birtokosát és egyedüli ismerőjét felháborítja, ha ezt a titulusát kérdőre vonják, de az se tetszik neki, ha magasztos tevékenységét ilyen közbeszólással szakítják félbe: -nincs itthon kenyér, stb. Az egyenesen merénylet, ha valaki kételkedik a jóindulatában.

Bak: Beszéljenek mások csak nyugodtan, hogy merre van az arra, Ő tudja. Megtervezte, kiszámította és most a beérett gyümölcs leszakítása következik. No de ki ez az ismeretlen ember, aki most robban be éppen, és keresztül húzza a számítását és az Ő ölébe pottyan a gyümölcs! A szerencsefia! Pedig milyen szorgalmasan felkészült, előkészítette, kidolgozta és ez a pernahajder elorrozta. Felháborító. Ingyenélő!

Vízöntő: Arra megyek amerre akarok, vagy mégse? Ki ez aki vizsgáztatni akar, számon kér, hitetlenkedik és azt mondja legyek szorgalmas, kitartó és csak addig takarózzak, ameddig a takaróm ér, no és határt szab? Méghogy 8-ra legyek itthon!

Halak: Egy családban elég egy szerencsétlen. Azért szerettem Beléd, mert olyan szépen ábrázoltad az elképzeléseidet, de azt nem mondtad, hogy nem tudsz dönteni. Igaz én sem, de ez számomra maga a létbizonytalanság. Ki fog harcolni? Én arra születtem, hogy a hajnali párában virágokat szedjek a selymes réten.

Ezek a szereplők Bennünk élnek. Kinek erősebb a hangja, kinek gyengébb, de némelyik elvárásával, komoly kihívás szembesülni.

A Nyilas a hit jele

Nyilas az Állatöv kilencedik jele, a változó kereszthez és a Tűz elemhez tartozik és uralkodója a Jupiter. A Nyilas a hit jele. A hit fölötte áll a hétköznapi értelemben vett tudásnak. Azt hiszem nincs ember a világon, aki ne kérdezte volna meg magától: ki vagyok én, hogyan jöttem létre, mi lesz velem, ha meghaltam? A tudomány jelenlegi válasza kicsit karikírozva így hangzik: anyád és apád szerelembe estek és nemzésük következménye vagy, gyerekkorodban tudatosodtál, értelmes emberré váltás és majd a halál után tudatod és tested elbomlik. Ez a válasz nem idősebb kb. háromszáz évnél. Előtte az emberek egész másként gondolkodtak. Ma ezt a tudomány a vallás tárgykörébe helyezi. Tovább él-e a tudat, független a testtől, van Isten? Számtalan kérdés, amelyre a válasz egy lehet: hiszünk benne, vagy nem? Egyesek a hitet menekülésként értelmezik, egy biztos, megállapíthatjuk, hogy amióta történelme van az emberiségnek, az emberek mindig kerestek egy magasabb rendű erőt, amiben hinni lehetett. Ha egy kicsit hétköznapibb értelemben gondolkodunk a hitről, akkor nagyon leegyszerűsítve még abban is hinnünk kell, hogy fel tudunk-e kelni az ágyból, hogy be tudunk-e menni a munkahelyünkre, megtudunk-e főzni egy ebédet, stb.

A Nyilassal szemben lévő jel az Ikrek, amelynek a legfontosabb jelentése épp a hittel ellentétes. Az Ikrek az értelem jele, uralkodója a Merkúr. Itt is meg kell találnunk az egyensúlyt. Az ember értelmes lény (Homo sapiens) tehát szüksége van egy intellektuális bizonyosságra, de ugyanakkor az ember spirituális lény is és ahol a tudás véget ér, ott kezdődik a hit. A Nyilas egyik fontos testi területe a csípő. A csípőterület fogja össze a gerincet és ízesíti a két combcsonton keresztül a lábakat. Tartásunknak, stabilitásunknak lényege összetevője. Nem véletlen, hogy különösen idős korban szokott előfordulni a combnyak-törés. Amíg fiatalok vagyunk, hiszünk az életben, de ahogy közeledünk a halálhoz, elbizonytalanodhatunk. Valójában itt vizsgázik igazán a hitünk. Egy egyszerű biológiai képződményként éljük meg magunkat, aki a véletlen játéka folytán leélt hetven évet, vagy Isten részeiként testet öltöttünk, hogy beteljesítsünk egy küldetést. Igen, ebben hinni kell! Ha nem tudunk, az a sötétséget, a halál sötétségét és annak ijesztő voltát vetíti elénk.

A Nyilas feladata, hogy hitetlen Tamásból hívő Tamás legyen, vagyis Ikrekből Nyilas. Továbbra is szeretnélek emlékeztetni Kedves Olvasó, hogy mindkettő bennünk van. A hit szenvedélyes is, a Nyilas a Tűz elem alá tartozik. Hinni csak szenvedéllyel lehet, a hit azt jelenti, hogy valami mellé letettük a voksunkat. Ezért mondja Jézus, hogy „a langyosakat kiköpi a szájából az Úr”. A Nyilas kettős jel, hasonlóan az Ikrekhez és ezért feladata is kettős. Nem elég, hogy a saját hitét felépítse, ha idáig eljutotta, tovább kell adnia, viszont vigyáznia kell arra, hogy ne váljon hamis prófétává. A hamis prófétaság nem csak abból áll, hogy valaki hazudik, hanem abból is, hogy hiteltelen életet él. Spirituális értelemben, mint minden tüzes jelnél így a Nyilasnál is a legfontosabb a szeretet kiárasztása. A szeretet bennünk testesül meg, nem elég hirdetni, át kell élni és meg kell tapasztalni a szeretettel való azonosságot.