Még egy nehéz hét és könnyebb lesz

2016 Szeptember 1-én Újhold lesz, azután szépen lassan elkezdenek távolodni egymástól a Nap Neptunus, Szaturnusz és Mars bolygók. Szeptember 9-én mégegyszer a Nap és Hold nagy hatóköre miatt kapcsolódnak és aztán ez az igen nehéz állás befejeződik. Érzékeltetés végett mondanám, hogy a Szaturnusz-Neptunusz keringése kb 38 év, tehát a legközelebbi találkozásuk egy együttállás formájában 2025-26-ban lesz, tehát egy darabig Velük, mármint a konstellációjukkal nem találkozunk az égen.
Viszont most még igen és a Nap is fűszerezi ezt az állást a Holddal együtt 2016 Szeptember 1-én. Így nagyjából egy Holdhónapig lesz még velünk.
Sokan kérdezik, hogy ez mindenkivel összefüggésben van-e. A válaszom igen, Mindenkivel itt a Földön. De csak azoknak nagyon nehéz most, akiknek ezek a bolygók a születésükkor szintén nehéz kapcsolatban voltak és élethelyzetükben azon a területen, amilyen úgynevezett házakban álltak. Pl 1952-53-as korosztálynak, valamint az 1989-es korosztálynak, mert abban az időben ezek az égitestek együttállásban voltak. Azt nyilván nem tudjuk, hogy kinél hogyan helyezkedtek el, így ennél pontosabb utalás nem lehetséges. Ezért be kell érnünk azzal, hogy figyeljen Mindenki magára ebben a nehéz időszakban. Gyakoroljunk alázatot, türelmet és legyünk egyenesek, becsületesek. Az analógiák elképesztően működnek. Most hallottam, hogy leégett a középkori Párizs díszlete, egymilliárdos a kár. A középkori Párizst idéző kulisszák a Knightfall című amerikai tévéfilmsorozat számára készültek. A mintegy 30 ezer négyzetméteres kulisszavárost három hónap alatt építették fel és 5-6 hónapig szerették volna használni az amerikai filmesek. Leégtek azok a díszletek is, amelyek a középkori párizsi kastélyok belső termeit utánozták.
A tűz oka egyelőre ismeretlen, azt a rendőrségi szakértők vizsgálják. A templomos lovagok középkori rendjéről szóló filmsorozatot az amerikaiak a History Channel tévé csatorna számára forgatják. A horvátországi forgatások után a filmeseknek augusztus végén kellett volna átköltözniük Csehországba, ahol a barrandovi filmstúdiókon kívül több középkori cseh várban és kastélyban is forgatnak.
A barrandovi filmváros a világ egyik legrégibb és legnagyobb filmstúdiója, az 1930-as évek óta több mint 2500 hazai és nemzetközi filmet forgattak ott, köztük több Oscar-díjas produkciót. A Mars jelképezi a tüzet, a Neptunusz a filmes témát, a jelentős anyagi kár a Szaturnusz. Az elmult héten Törökország bevonult tankokkal Szíriába, Mars a háború, Iráni és amerikai hajók között konfliktus
történt, földrengés Olaszországban és Burmában. Közben mondhatjuk, hogy minket ez nem érintett ennyire súlyosan. Hála Istennek! Viszont egyéni nehézségek, bizonytalanságok, útkeresés formájában, sőt egészségügyi téren viszont történhettek azokkal, akik érintettek az egyéni születésük alapján. Egy biztos az óvatosság, a körültekintés, javasolt az elkövetkező héten továbbra is, és lehetőleg ne ragadjunk bele semmibe. Legyünk következetesek, rakjunk rendet Magunkban és a környezetünkben és amit el kell engedni, azt engedjük el.salome

2016 nehéz hete következik /Mars és Szaturnusz együttállás a Nyilasban/

2016 Augusztus 18-as bejegyzés.
Az év egyik legnehezebb hete kezdődött el. A középkorban úgy tartották, hogy a Szaturnusz a nagy szerencsétlenség jelölője, a Mars pedig a kis szerencsétlenségé. Nos ezek ketten rövidesen együttállnak a Nyilas jelben. A Marsot a háború vörös planétájának is nevezték, míg a Szaturnusszal a Kaszást azonosították. Nézzünk egy pár összefüggést, mit tanít az Asztrológia a Szaturnuszról és a Marsról.

SZATURNUSZ – hideg – száraz (A FÉK!)
VÍZÖNTŐ +; BAK
FÉME az ólom

Kronosz Gaia és Uránusz gyermeke. Uránusz megjövendöli neki, hogy hozzá hasonló sorsra jut, de Kronosszal nagylelkűbben bánt fia, Zeusz. Kronoszt, vagyis apját és a titánokat messze nyugatra, egy brit szigetre száműzi.
Szaturnusz = hideg, fagy, jég. Irodalmi művek: A kőszívű ember fiai, Hókirálynő. Andersen Bak-születésű, a Szaturnusz az uralkodó bolygója. A Szaturnusz a szűkülés, a hideg, a bezárkózás jelképe. Ha csak Jupiter létezne, akkor a fák az égig nőnének.
A Szaturnusz a korlát, a fék, a határ, a küszöb őre, a karma ura. A Szaturnusz a kerub, aki nem enged át, csak ha képes vagy megmondani a varázsszót. A Nap a fény, a Szaturnusz az árnyék. Ahogy a régiek a Jupitert a Fortuna majornak (nagy szerencsebolygó) tartották, a Szaturnuszt az infortuna majornak (a nagy szerencsétlenség).
A mindennapi életben számunkra kedvezőbbet a Jupiter mutatja, a Szaturnusz pedig a visszatartó, a korlátozó, a mértéket jelképező. A Szaturnusznak számtalan fontos, pozitív tulajdonsága van. Képviseli az óvatosságot, a mértéktartást, a felelősséget, a visszatartást. Nem elég csak megszelídíteni a Jupitert. „Ha megszelídítettél, felelősséggel is tartozol.” Életünkbe ugyanúgy be kell építeni a Jupitert, mint ahogy el kell fogadnunk a Szaturnuszt. A kettő tükörképe egymásnak.
Ha már megérted a Jupiterben a Szaturnuszt, s ha a Szaturnuszt át tudod változtatni Jupiterré, te már bölcs ember lehetsz.
A fény és az árnyék dualitásában a Szaturnusz az árnyék, a Nap a fény. Rudolf Steiner szerint Lucifer azért született a Földre, hogy segítse az embereket a világosság felé haladni. Ha az emberek képesek fejlődni, akkor Lucifernek kell őket megváltani a sötétség birodalmától. Lucifer neve a lux szóból ered, jelentése = fényhozó.
Az asztrológiai hagyományokban a Szaturnuszt a Küszöb Őrének tekintjük. A Küszöb őre az a kerub, akinek az a feladata, hogy csak akkor engedjen át, ha megfeleltél a kérdésekre. Ha tudod a választ, átmehetsz, ha nem, visszazavarnak. Előbb éretté kell válnod arra, hogy el tudd engedni a földi világot. Buddha azt mondja a szanszaraból (örökös körforgás) csak az tud kilépni, aki megvilágosodott. Buddhi = megvilágosodott. Amikor felveszed a keresztedet, akkor a Szaturnuszt veszed fel. Az élet nehézségei, feladatai a Szaturnusszal vannak kapcsolatban. A határok, a korlátok, a szabályok, az akadályok, az ütközések mind szaturnuszi analógiák.
Képzeljünk el egy kietlen kősivatagot: amerre csak nézünk, kövek, sziklák, kőomladékok, és ezen a terméketlen vidéken még mindig találunk növényeket és állatokat. Majd gondoljunk a sarkkörön túli jég birodalmára, az örökös jég hazájára, amely a Szaturnusz otthona. Hideg, kietlen vidék. Aztán gondolatban menjünk tovább: új kép tárulkozik elénk, a föld alatti barlangok és bányák világa. Talán a szénbánya adja vissza leginkább a maga feketeségével és mélységével a Szaturnusz igazi analógiáját. És mégis, ez a szén arra jó, hogy fűtsünk vele. Ha tovább megyünk, mészkőhegységet látunk, ahol egy cementmű épül, amelynek terméke a cement, amelyből a legkeményebb betont készítik. Ez az alapja az építkezéseknek. A következő kép nehéz fizikai munkát végzőket ábrázol, akik kőfejtőkben dolgoznak, követ faragnak, illetve lerakják az utcakövet. Záróképként gondoljunk Jézusra, aki felveszi a keresztjét és a kereszt súlya alatt görnyedve halad a Golgota felé. A keresztény tanítások szerint azért, hogy kereszthalálával az emberiség eredendő bűnétől az emberiséget megváltsa. (Feloldozza a bűntudata alól.)
A Szaturnusz féme az ólom. Egyedül az ólom képes megfogni pl. a röntgen-sugárzást. Lelki mérgek, amelyek az ólommal kapcsolatosak: a sötéten látás, a búskomorság, a hitnélküliség, a tagadás, a menekülés (feladatok elől), a kötelezettségvállalás elutasítása, a szembenézés elkerülése, a félelem, a gátlásosság.
A Szaturnusz szimbolizál olyan szükséges pozitív tulajdonságokat is, amelyek az emberi életben értékeknek mondhatók. Pl. őszinteség, felelősségtudat, a helyzet komolyságának megfelelő viselkedés, a szükséges óvatosság, a kitartás, az a tulajdonság, hogy mások számíthatnak ránk. Ha pl. az ember képes a különböző életnehézségek, életpróbák után felemelni a fejét, és azt mondani, hogy levontam a konzekvenciákat, képes továbblépni, fejlődni, ez is szaturnuszi analógia.
A Szaturnusz képviseli a tudást. Ezoterikus értelemben a Szaturnusz a Bak, a tudás ura. Ez nem azonos a hétköznapi tudással, hanem a mindenség tudásáról van szó, arról, amikor a Szaturnusz megvilágosodik, amikor az árnyék Nappá válik, amikor fény lesz mindenből. Természetesen sok zsákutca és kerülőút van mire megtaláljuk a valódi célt az életünkben. A szaturnuszi út az életed ösvénye, a karma útja.

MARS – meleg – száraz (AKARAT!)
KOS +; SKORPIÓ
FÉME a vas

Horoszkópban a női vonzerőt jelenti a Vénusz, a Mars pedig a férfiasságot, az aktivitást, a harciasságot, az akarnokságot, a tettrekészséget. A Vénusz ellentétpárja a Mars.
Árész – Mars, a háború istene, az akaratot szimbolizálja. Önérdek, önmagam kinyilvánítására való törekvés, harc azért, hogy elismertessem önmagamat. Harc a vágyaim beteljesítéséért, harc esetleg mások leigázására, hogy én nagyobbnak látszódjam. A Mars az akaraton kívül a konokságot is szimbolizálja.
A Napban túlteng a meleg, a Marsban túlteng a száraz. A Vénuszban túlteng a nedves, a csapadékot a Vénusz jelzi. Az anyaöl is nedves és a hölgyek könnyebben tudnak sírni. A lélek gyöngyszemei a könnycseppek. A meleg-száraz Mars az akarat szimbóluma. A férfi meg akarja szerezni a nőt, a nő pedig érzelmesen odabújik és befogadja. A Mars aktív, küzdő, katonás, akarati bolygó.
Képzeljünk el marsi helyszíneket: Háborús csatatér, nyögésekkel, fájdalmakkal, súlyos sérülésekkel és rengeteg halottal. Fosztogatás és hősies szerepvállalás, ahol az egyik egészséges katona a súlyosan sebesült bajtársát a golyózáporból a lövészárokba menekíti. Lángoló épület, ahol a tűzoltók mindent megtesznek azért, hogy a tüzet eloltsák és halált megvető bátorsággal mentik ki az áldozatokat. Majd képzeljünk el egy vaskohászatot, ahol fémes kalapácsütések közepette vörösen izzik a megolvadt vas, s a munkásokból dől az izzadtság. Vált a kép, a következő pillanatban egy fegyverkereskedést látunk, ahol különböző szúró, vágó illetve lőfegyvereket árulnak, majd ismét váltás és egy kórházi műtőben vagyunk, ahol most fejeztek be egy operációt és készülnek a következőre. Egy anyából fogják az elhalt embriót kikaparni. Eközben a kórház egy másik részlegében, a fertőző osztályon súlyos influenzás fertőzés közepett magas lázzal fekszenek a betegek. Csorog róluk a veríték. Élni akarnak! A következő kép egy kocsmai verekedés, ahol kések kerülnek elő, és félő hogy az ott lévők megkéselik egymást. Némelyiknek már így is dől az orrából a vér. Nem folytatom a horrorisztikus jeleneteket, ezért egy kedves idilli képpel fejezzük be: A lovagkorban vagyunk és a hős keresztes lovag most veszi el kedvese keszkenőjét, hogy emlékként a csatába magával vigye, majd sarkon fordul a paripájával, vissza se néz, úgy vágtat el.
Akinél jól áll a Mars, az határozott, merész, indulatos, célratörő és bátor a vakmerőségig, nagylelkű, becsületes és nyílt, harcol mások érdekeiért, lovagias és gáláns, szereti a veszélyes sportokat.
Ha a Mars rosszul áll, nagyképű, összeférhetetlen, brutális, visszaél mások gyengeségeivel, nem tisztel se Istent, se embert, csak a nálánál erősebbet, bosszúálló, kihívó és tolakodó.
A női horoszkópban a Mars szimbolizálja azt a férfit, aki a hölgy álmainak lovagja. A Mars általánosságban jelent minden harci cselekményt, kapcsolatban van súlyos természeti katasztrófákkal, fertőzéses lázas állapotokkal.
Erőteljesen megjelenik a következő foglalkozású emberek horoszkópjában: katona, rendőr, tűzoltó, vasmunkás, gépész, hadmérnök, fogorvos, sebész, hóhér, hivatásos sportoló, tűz és robbanás veszély mellett dolgozók.
Szellemi síkon a Mars azt az ember mutatja, aki leküzdi ösztöneit, vágyait, és végül úrrá lesz önmagán.
Árész – Mars, Zeusz és Héra fia volt, a vad ösztönöket képviseli. Forró és heves vérmérséklete egyszerre megnyilatkozik a nemek kapcsolatában ugyanúgy, mint a harctéren. Mindig nyílegyenes úton jár, a kitűzött célt nem téveszti, a módszere a gyors lerohanás.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a két égitest találkozásának szimbólikus jelentéstartalma, a jelentések repertuárja elég széles skálán mozog és bizony sok rémisztő is van közöttük.
DE A BÖLCS URALKODIK A CSILLAGAIN!
Ezért, ha megfelelően átkeretezzük a ránk váró történéseket, akkor a legjobb megoldás pl a Jóga útja. Jobb, ha magunk vezetjük be az önkorlátozást, mint valamilyen kataklizma sorscsapása teszi ezt Velünk. A mérték, mértéktartás főszerepet kell, hogy kapjon mindenhol. Hiszen a balesetektől az erőszakos cselekményekig, minden szerepelhet a skálán.
Fontos lehet a mértéktartó sportolás is, a mértéktartó munkabeli erőfeszítések. A REND létrehozása magunk körül. Az önfeltárás, önelemzés és a külső harcok elkerülése.
Hogy minden szép és jó legyen a Neptunus is szerepet kap az elkövetkező időben, ami által a káosz, zavarodottság is előtérbe kerülhet. FolytatomMars

IDL TIFF file
IDL TIFF file

Mégegyszer az allergiáról

Elsősorban a virágpor-allergiások vannak többségben így kevésbé ejtettünk szót a további allergiás megbetegedésekről. Mielőtt a részletekbe belemennénk, fontos megjegyeznem, hogy az allergia mint tünet, elfed egy olyan lelki magatartást, amellyel nem kívánunk szembenézni, ill. ezt a magatartást nem kívánjuk felvállalni. Ennek elsősorban az az oka, hogy olyan értékrendre neveltek minket, melybe nem fér bele a viselkedésnek az a formája, amiről az allergia szól. Ismerjük azt a kifejezést, hogy „valakire allergiásak vagyunk”. Mármint a társaságára, a jelenlétére, a megjegyzéseire, megnyilvánulásaira. Ha ezt nem merjük felvállalni, ha nem merjük megmondani, akkor a bennünk lévő agressziót elfojtjuk és ezáltal eltoljuk a lelki magatartást egy olyan szimbolikus irányba, ahol az anyag, melyre allergiásak leszünk kifejezi azt a mögöttes tartalmat, amit nem mertünk felvállalni. Vegyünk egy példát.
Gyakori tünetcsoport a különböző táplálékokra kialakult allergia. Például gyermekkorban a legismertebbek a tojásra, tejre, eperre, lisztre kialakuló allergiás jelenségek, bőrkiütések, stb. Évekkel ezelőtt egy kedves ismerősöm elmesélte, hogy a tojásra allergiás. Egy felnőtt hölgy volt az illető és azt kérdeztem tőle, hogy mikor alakult ki az allergiája. Kiderült, hogy harminc éves koráig soha, semmi gondja nem volt a tojásból készült ételekkel. De egyszercsak jelentkezett a probléma. Megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy a tojás, a tyúk petesejtje és szimbolikus értelemben ő valamilyen módon a petesejtre allergiás. Elkezdtünk beszélgetni, megtudtam, hogy van egy gyermeke és a házastársával jól megvannak, hármasban meghitt családot alkotnak. A kérdés ezután csak az, hogy mivel van gondja? A szexualitással? A gyermekvállalással? Megkérdeztem, hogy minden rendben ment-e az első szülésénél. A válaszból kiderült, hogy semmilyen komoly problémája nem volt ezzel a kérdéskörrel. Ahogy körüljártuk ezt a témát, a hölgynél villámcsapásszerű felismerésként beugrott, hogy szeretett volna még egy gyermeket. A férje ettől már mereven elzárkózott és azóta nem bír a tojásra nézni. Miután megbeszéltük, hogy a tojással konkrétan semmi baja nincs, azt kell elfogadnia, hogy egyet tud-e érteni a férjével és továbbra is harmonikus házasságban élnek, vagy a benne lévő gyermek utáni vágy erősebb és ez elég ok arra, hogy szembeszáll és veszélyezteti a házasságát. Pár nap múlva a hölgy felhívott telefonon, meghozta a döntést, megbeszélték a férjével s azóta vidáman eszi a tojást, mintha mi sem történt volna.
A különböző táplálékokra kialakult allergia mindig valamilyen módon kapcsolódik az élethez való viszonyunkkal is. Gondoljunk az étel-élet szavunkra! Ugyanazokból a betűkből áll és még hangtanilag is hasonló a kiejtése. Ráadásul az étel az életbentartásunk alapja. A kérdés, hogy hol, s milyen módon sérül az élethez való viszonyunk. Kisgyermekkorban, nagyjából hét éves korig a gyermek egyfajta lelki köldökzsinóron él az édesanyjával. Ezért a gyermekkorban jelentkező allergiás tünetek, mindig összefüggnek a gyermek és az anya, valamint az anya és a család viszonyával. Könnyen lehet a háttérben beilleszkedési, vagy elfogadási zavar. Esetleg az édesanya anyai szerepvállalásában vannak gondok. Ha elkezdjük kutatni a legbiztosabb, hogy jó irányba haladunk ha komoly ellenállásba ütközünk. Az ellenállás épp azért keletkezik, hogy az illetőnek ne kelljen szembenéznie a valósággal.
A másik izgalmas allergiás csoport a gyógyszerallergia. Rögtön felmerülhet bennünk a kérdés, miért lesz valaki egy gyógyszerre allergiás. Hiszen a nevében is benne van, hogy gyógyító szerről van szó. Itt van például a penicillin. Sok embernek van penicillin allergiája. Bár a penicillin az antibiotikumok alapanyaga, eredetileg penészből készül. Nehéz elhinni, hogy valaki a penészre ránéz és azt gyógyszerként kezeli. A penész sokkal inkább a bomlás, az elhanyagoltság és a halál szimbóluma. Sokkal inkább undort vált ki, mint jóérzést. Ebből a szempontból a penicillin szimbolikusan a halált, az elmúlást jelöli. Nem csodálkoznék azon, ha egy gyermek átéli közeli hozzátartozója halálát és utána egy esetleges torokgyulladásnál bevett penicillin tartalmú gyógyszerre kiváltódik nála az allergia. Ha megvizsgáljuk egyéb gyógyszereinket és elolvassuk a melléjük adott tájékoztatókat, némelyiknél hosszú felsorolás írja le, hogy milyen mellékhatásokkal járhat a szedése. Egy kicsit is hipochonder ember, ha ezeket a tájékoztatókat elolvassa, pillanatok alatt képes a tüneteket előhozni a tudattalan félelme által.
Egy másik csoport az állatokra, ill. állati eredetű tárgyakra kialakult allergia. Ilyen például a macskaszőr allergia, ami szintén igen gyakori. Az állatokat tulajdonságokkal ruházzuk fel. Már gyermekkorunkban a mesékben sunyi rókáról, álnok kígyóról, alamuszi macskáról, bátor kutyáról vagy éppen bátor kiskakasról hallunk. A macska természetét úgy gondolom mindenki ismeri. Elég önálló állat, s ha van kedve barátkozni, akkor odasimul, hízeleg, dorombol. Azt gondolom, hogy az ilyen jellegű allergiánál valójában egy nekünk fontos, vagy hozzánk közel álló személy viselkedésével kapcsolatban alakulnak ki a tünetek. Talán nehezen toleráljuk az őszintétlenségét, vagy az érdekszerű magatartását, esetleg meghallottuk, hogy a hátunk mögött rólunk pletykál, felénk azonban barátságosan közeledik. Előfordulhat az is, hogy kiskorunkban volt egy kismacskánk, akit nagyon szerettünk. Aztán később meghalt s azóta macskaszőr allergiánk van.
Vannak, akik a napra allergiásak. A Nap szimbolikusan a férfi energia és az apa szimbóluma. Tágabb értelemben az Isten, az élet és az arany jelölője. Az asztrológia a szívet, mint testrészt azonosítja vele. A szív a szeretet központja. Ugyanakkor a Nap a horoszkópban önmagunkat is jelöli. Ezek után magától értetődik a kérdés, hogy állunk a szeretettel, az édesapánkkal, és önmagunkkal? Lehet, hogy magunkra vagyunk allergiásak?
Fémekre is kialakulhatnak allergiák, pl.: nyakláncra, fülbevalóra, karkötőre. Ezeket kaphattuk ajándékba és esetleg később azzal az emberrel a viszonyunk megromlott. Könnyen lehet, hogy ezután az ajándékára leszünk allergiásak. A fémek asztrológiailag különböző bolygók alá tartoznak. A Hold az ezüst, és az anya szimbóluma, a Nap az arany és az apa szimbóluma. A Vénusz a rezet, és egy női rokont jelölhet, de kapcsolódik a női, tehát befogadó szexualitáshoz is. Tágabb értelemben a szépséget reprezentálja. Egy kérdés a sok közül: Mennyire tartjuk szépnek saját magunkat, vagy éppen mennyire nem? A Mars a vas, a férfi szexuális energiák szimbóluma, a vágyak és az akart jelölője. Képesek vagyunk-e harcolni magunkért, képesek vagyunk-e képviselni vágyainkat, vagy az agresszióinkat önmagunk ellen fordítjuk? Remélem sikerült egy pár összefüggést megvilágítanom.

Az élethez bátorság kell

A mindennapi életben gyakran használjuk a bátorság és a vele kapcsolatos rokon értelmű szavakat. A vakmerőség az már több mint a bátorság, arra utal, hogy valaki nem méri fel a képességeit és többet enged meg magának, mint amennyit az úgynevezett épeszű ember szerint lehetséges. „Aki mer, az nyer” alapon a vakmerő is lehet szerencsés, de túl nagy a rizikófaktor. A merész mer vállalkozni, mer kezdeményezni, mindenesetre sokak számára még ez is túl nagy „merészségnek” tűnhet. Talán kicsit enyhébb kifejezés a kezdeményezőkészség, mégis az egyén elég bátor ahhoz, hogy elinduljon és belekezdjen valamibe. Az indulat szavunk szótöve az indul. Elindulni valami felé azt jelenti, hogy érdekel minket az az irány, vagy abban az irányban valami, amitől várunk egy élményt, egy tapasztalatot, egy tanítást. Az elindulást a vágy, a kíváncsiság serkenti. A magyarban a kíváncsiság mögött a kíván szót találjuk és ismét a vágy fogalmához jutunk el.
Mindazt, amit eddig leírtam az Asztrológia fogalomrendszerében a Mars bolygó szimbolizálja. Árész – Mars, Zeusz és Héra fia volt, a vad ösztönöket képviseli. Forró és heves vérmérséklete egyszerre megnyilatkozik a nemek kapcsolatában ugyanúgy, mint a harctéren. Mindig nyílegyenes úton jár, a kitűzött célt nem téveszti, a módszere a gyors lerohanás. Árész – Mars, az akaratot szimbolizálja, valamint az önérdeket, önmagam kinyilvánítására való törekvést, harcot azért, hogy elismertessem önmagamat. Harcot a vágyaim beteljesítéséért, harcot esetleg mások leigázására, hogy az „én” nagyobbnak látszódjon. A Mars az akaraton kívül a konokságot is szimbolizálja. Akinél jól áll a Mars, az határozott, merész, indulatos, célratörő és bátor a vakmerőségig, nagylelkű, becsületes és nyílt, harcol mások érdekeiért, lovagias és gáláns, szereti a veszélyes sportokat. Szellemi síkon a Mars azt az ember mutatja, aki leküzdi ösztöneit, vágyait, és végül úrrá lesz önmagán. Ezt az utóbbit találjuk meg a keleti harcművészetek céltudatos mesterinél és tanítványaiknál.
A mindennapi életben kevésbé találunk ilyen öntudatos embereket, viszont az életünk magával az életvággyal kezdődik és nagyjából addig tart, míg valami érdekel minket, míg nyitottak vagyunk a világra, míg vágyunk valamire. Bátornak lenni sokkal könnyebb, ha rendelkezünk önbizalommal, ha hiszünk önmagunkban és bizalommal fordulunk a világ felé. A bátorság eredménye az a siker, amivel úrrá lettünk az élet nehézségein, de legfőképpen a saját félelmeinken. Gondoljunk csak arra, mikor egy kisbaba eljut odáig, hogy belekapaszkodjon a kiságya rácsaiba és felálljon, vagy később, amikor már tud állni, ahhoz is bátorság kell és kezdeményezőkészség, hogy elinduljon. De így vagyunk az életben mindennel. Az óvodában, iskolában jobban be tudunk illeszkedni, ha van bennünk bátorság. Egy munkahelyre elmenni jelentkezni, egy ügyet elintézni, felcsatolni egy sílécet és lecsúszni a lejtőn, mindegyik folyamat igényli azt a belső hitet és bizalmat, hogy nekünk ez sikerülni fog. Egy nő, vagy egy férfi kezdeményezését nem tudjuk igazán fogadni és mi sem vagyunk képesek kezdeményezni, ha nem hiszünk önmagunkban. Szabad akaratot kaptunk arra, hogy valaminek örüljünk, valamit felismerjünk, vagy akár boldogságban és szeretetben éljük le az életünket, mert mindennek lehet örülni. Mint az egyszeri történetben is, örülhetünk annak, hogy még félig van a poharunk és nem azon bánkódunk, hogy már csak félig. Mindennek a kulcsa, önmagunkkal való kapcsolatunk, mely az önismeretünkön alapul. A Nap szimbolizál minden embert, de tágabb értelemben a teremtést, a fényt, van akinek így jobban tetszik, az Istent. Az út, amelyre ráléptünk, megtalálni magunkban a fényt, s rádöbbenni arra, hogy mi magunk vagyunk a Nap. Ez lehet hosszú út is, lehet rövid is, de lehet egy pillanat is. Minden pillanatban, minden sikerben, minden örömben és minden eredményben ott van a lehetőség, hogy ezt felismerjük.