Véleményem a Lilith-ről vagy másnéven Fekete Holdról

collier_lilithVéleményem a Lilitről vagy másnéven Fekete Holdról.
Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy távol álljon tőlem a merevség, vagy az autokratizmus. Egy vagyok a gondolkodó emberek sorából, aki 46 éve foglalkozom gyakorló asztrológusként mindennel ami a témába vág. Ezalatt számtalan kutatást folytattam, némelyekbők könyv íródott. Más témák még váratnak magukra.
Elmondanám a fenntartásaimat a Lilith-el kapcsolatban.
1, Ezen elnevezés sokszor keveredik a Fekete Hold elnevezéssel. Több megközelítés is van, de a legnagyobb gond, hogy három efemerida is létezik, melyek elég jelentős különbséggel adják meg az „égitest” azért tettem idézőjelbe, mert még ebben is vita van, pozicióját. Melyiket használjuk. Csapjunk a hasunkra és valamelyiket. Hozzá kell tegyem, azért, mert „Buga Jakab” azt mondja, hogy ezt, nyilván, ha nekem fontos az utóbbi úr véleménye, akkor elfogadom, de asztrológusként én a tradíciókban hiszek, így max kipróbálom, amit mondtak, hiszen a pudding próbája….. és akkor eldönthetem, hogy én igaznak találtam-e azt az állítást.
2, Továbbra sincs integrálva az asztrológia rendszerebe az objektum. Nem is könnyű ezt megtenni, hiszen, még abban is vita van, hogy egy aszteroidára kell gondolnunk és akkor egy „sugárzó”, a Nap fényét közvetítő objektumról van szó, vagy egy szimbólumról, vagy egy még meg nem talált objektumról szól. Miután nincs integrálva így sem a kozmikus sem a lokálys helyzetében nem tudunk eligazodni, nem beszélve a fényszög kérdésről.
3, A mítoszt nem kérdőjelezem meg, de azt igen, hogy „hogyan kerül a csizma az asztalra” ? Gondolok itt arra, hogy a kaldeai-görög-római mítoszok közé, hogy kerül egy héber mítosz? Természetesen dönthetünk úgy, hogy betesszük, de pl itt a magyar hagyományokba elég nehezen illeszthető be egy Isten által kiátkozott Démon, milözben nekünk jó Istenünk és Nagyboldogasszonyunk van. Még izgalmasabb a héber teoriának/mitosznak/ az üzenete, ha arra gondolunk, hogy Isten teremt egy női principumot, majd csődöt mond vele, mert nem engedelmeskedik, kiátkozza, majd ezután megteremti Évát aki a paradicsomi szituációban megint csőbe húzza a férfit /Ádámot/, mert hagyja magát megkisérteni a kígyó által. Tehát a két kiemelt nőalak eléggé negatív megnyilatkozása nem furcsa?Miközben azt olvashatjuk, hogy Isten meg volt elégedve a teremtésével, vagy pont ez volt a cél? A nő csak egy segédeszköz a férfi megdicsőülése, felmagasztosulása céljából. Nem szeretem ezt a szót, de most mégis használom: nem egyenlő ez a hímsovinizmussal, a nő másodrendű gondolattal?
4, Nem elgondolkodtató, hogy hatezer év asztrógiai működésében, folyamatában, sehol nem találkozunk ezzel a szimbólummal? Nem tiszteletlenség az elődeinkkel szemben azt állítani, hogy ti mind hülyék voltatok, mert nem foglalkoztatok a Lilith-el?
5, Gábor Gyula András vagy 30 éve foglalkozik a kérdéssel és arra a megállapításra jutott, hogy tragédiák esetében mindig jelen van a Fekete Hold elég rossz pozícióban a tragédiát egyébként jelőlő egyébb horoszkóp elemekkel. Más összefüggéseket nem talált.
6, a Fekete Hold vagy Lilith karmikus összefüggései. Ez egy külön téma lehetne, hiszen a születésünk alapvetően a karma működésének következménye. Ebből adódóan az összes horoszkópelem része a karmánknak és több módszer is van amelynek értelmezése által, le lehet vonni összefüggéseket, de van-e ennek haszna ránk nézve, mert igencsak spekulatív és nem bizonyítható összefüggések tárhatóak fel, melyek tolmácsolása akár bűntudatot is ébreszthet paciensünkben. Hasznos ez a mostani élete szempontjából. Lényeg a félelemkeltés. Nem unjuk még ezt? Nem az Isten akar bennünk félelmet kelteni, hanem más emberek hatalmi játékszere ez a módszer.
Nos befejezem. Egész eddigi munkásságomban a biztos és megalapozott tudást kerestem és csak azt alkamaztam. Az emberi lelkekkel nem lehet játszani! Egy asztrológus sem engedheti ezt meg magának, ez a véleményem és ez a hitem is egyben. Amíg a Lilith egy bizonytalan elem a horoszkóp értelmezésben, a fentebb leírtak alapján, addig nem alkalmazom a munkámban és természetesen nem is tanítom. Ez az én véleményem, függetlenül attól, hogy mások ezt, hogy gondolják vagy alkalmazzák. Mindenkinek joga van a saját útját járni, természetesen nekem is.