Véleményem a Lilith-ről vagy másnéven Fekete Holdról

collier_lilithVéleményem a Lilitről vagy másnéven Fekete Holdról.
Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy távol álljon tőlem a merevség, vagy az autokratizmus. Egy vagyok a gondolkodó emberek sorából, aki 46 éve foglalkozom gyakorló asztrológusként mindennel ami a témába vág. Ezalatt számtalan kutatást folytattam, némelyekbők könyv íródott. Más témák még váratnak magukra.
Elmondanám a fenntartásaimat a Lilith-el kapcsolatban.
1, Ezen elnevezés sokszor keveredik a Fekete Hold elnevezéssel. Több megközelítés is van, de a legnagyobb gond, hogy három efemerida is létezik, melyek elég jelentős különbséggel adják meg az „égitest” azért tettem idézőjelbe, mert még ebben is vita van, pozicióját. Melyiket használjuk. Csapjunk a hasunkra és valamelyiket. Hozzá kell tegyem, azért, mert „Buga Jakab” azt mondja, hogy ezt, nyilván, ha nekem fontos az utóbbi úr véleménye, akkor elfogadom, de asztrológusként én a tradíciókban hiszek, így max kipróbálom, amit mondtak, hiszen a pudding próbája….. és akkor eldönthetem, hogy én igaznak találtam-e azt az állítást.
2, Továbbra sincs integrálva az asztrológia rendszerebe az objektum. Nem is könnyű ezt megtenni, hiszen, még abban is vita van, hogy egy aszteroidára kell gondolnunk és akkor egy „sugárzó”, a Nap fényét közvetítő objektumról van szó, vagy egy szimbólumról, vagy egy még meg nem talált objektumról szól. Miután nincs integrálva így sem a kozmikus sem a lokálys helyzetében nem tudunk eligazodni, nem beszélve a fényszög kérdésről.
3, A mítoszt nem kérdőjelezem meg, de azt igen, hogy „hogyan kerül a csizma az asztalra” ? Gondolok itt arra, hogy a kaldeai-görög-római mítoszok közé, hogy kerül egy héber mítosz? Természetesen dönthetünk úgy, hogy betesszük, de pl itt a magyar hagyományokba elég nehezen illeszthető be egy Isten által kiátkozott Démon, milözben nekünk jó Istenünk és Nagyboldogasszonyunk van. Még izgalmasabb a héber teoriának/mitosznak/ az üzenete, ha arra gondolunk, hogy Isten teremt egy női principumot, majd csődöt mond vele, mert nem engedelmeskedik, kiátkozza, majd ezután megteremti Évát aki a paradicsomi szituációban megint csőbe húzza a férfit /Ádámot/, mert hagyja magát megkisérteni a kígyó által. Tehát a két kiemelt nőalak eléggé negatív megnyilatkozása nem furcsa?Miközben azt olvashatjuk, hogy Isten meg volt elégedve a teremtésével, vagy pont ez volt a cél? A nő csak egy segédeszköz a férfi megdicsőülése, felmagasztosulása céljából. Nem szeretem ezt a szót, de most mégis használom: nem egyenlő ez a hímsovinizmussal, a nő másodrendű gondolattal?
4, Nem elgondolkodtató, hogy hatezer év asztrógiai működésében, folyamatában, sehol nem találkozunk ezzel a szimbólummal? Nem tiszteletlenség az elődeinkkel szemben azt állítani, hogy ti mind hülyék voltatok, mert nem foglalkoztatok a Lilith-el?
5, Gábor Gyula András vagy 30 éve foglalkozik a kérdéssel és arra a megállapításra jutott, hogy tragédiák esetében mindig jelen van a Fekete Hold elég rossz pozícióban a tragédiát egyébként jelőlő egyébb horoszkóp elemekkel. Más összefüggéseket nem talált.
6, a Fekete Hold vagy Lilith karmikus összefüggései. Ez egy külön téma lehetne, hiszen a születésünk alapvetően a karma működésének következménye. Ebből adódóan az összes horoszkópelem része a karmánknak és több módszer is van amelynek értelmezése által, le lehet vonni összefüggéseket, de van-e ennek haszna ránk nézve, mert igencsak spekulatív és nem bizonyítható összefüggések tárhatóak fel, melyek tolmácsolása akár bűntudatot is ébreszthet paciensünkben. Hasznos ez a mostani élete szempontjából. Lényeg a félelemkeltés. Nem unjuk még ezt? Nem az Isten akar bennünk félelmet kelteni, hanem más emberek hatalmi játékszere ez a módszer.
Nos befejezem. Egész eddigi munkásságomban a biztos és megalapozott tudást kerestem és csak azt alkamaztam. Az emberi lelkekkel nem lehet játszani! Egy asztrológus sem engedheti ezt meg magának, ez a véleményem és ez a hitem is egyben. Amíg a Lilith egy bizonytalan elem a horoszkóp értelmezésben, a fentebb leírtak alapján, addig nem alkalmazom a munkámban és természetesen nem is tanítom. Ez az én véleményem, függetlenül attól, hogy mások ezt, hogy gondolják vagy alkalmazzák. Mindenkinek joga van a saját útját járni, természetesen nekem is.

Kivetítések, tükrök a kapcsolatainkban

Grabbed Frame 370
A projekciók vagy más néven kivetítések a legjobb elhárító mechanizmusként működnek.
Adva van a személyiségünknek egy nem kívánatos aspektusa. A neveltetés, szocializálódás során oltják belénk tekintélyszemélyek a véleményüket és azt, hogy min kell változtatnunk. Mi a számukra kivetni való a viselkedésünkben. Ha elfogadjuk azt az alaptételt, hogy ISTEN, FÉNY, ENERGIA által váltunk élővé, akkor kijelenthetjük, hogy azért élünk, mert Bennünk él ISTEN.
HA ELFOGADJUK ALAPTÉTELKÉNT, HOGY ISTEN, A TEREMTÉS TÖKÉLETES, akkor nincs hiba, nincs rossz, csak másoknak megfelelni akarás van. Tehát, az okoz Bennünk, nekünk szenvedést, hogy valami hibát vélünk Magunkban felfedezni és ezt szégyelljük, elfojtjuk, hogy ne lássa más és szerethetőnek tűnjünk a szemében. De ezzel egy részünket le illetve kitagadjuk, azért, hogy megfeleljünk másoknak.
Csakhogy van itt egy kis bibi: Nem azért születtünk, hogy megfeleljünk, hanem ISTEN DICSŐSÉGÉRE, azért, hogy Benne kiteljesedjünk és élvezzük magát a teremtés nagyszerűségét. Amíg nem éljük át a nagyszerűségünket, nem növünk, fejlődünk, ébredünk rá a pillanat fennköltségére, csodájára, amíg úgy érezzük, hogy takargatni valónk van, addig a szenvedés, a hiány tudatállapotában toporgunk. A társunk vagy egyéb kapcsolatunk viselkedése is arra figyelmeztet, ami irritál Bennünket. Amíg nem éljük és értjük meg ezt, addig kivetítünk és ugyanazt tesszük, amit Magunkkal is. NEM FOGADJUK EL OLYANNAK AMILYEN.
A kapcsolatok legnagyobb rákfenéje, hogy a másikat a saját felfogásunk szerint megakarjuk változtatni. Csak azt is véssük az eszünkbe, hogy az elfojtásaink miatt, mi is hiányállapotokban élünk. A másik élete is ezt tükrözi felénk, ezen szeretnénk változtatni, de a másikon keresztül, mert Magunkon nehezebbnek érezzük vagy tükör által homályosan látunk. Tehát a saját hiányunkat nem vesszük észre.
Mi történik ha, mégis az önismeret segítségével változunk, többek, kiteljesedettebbek leszünk? Két lehetőség van: Vagy türelemmel várjuk, hogy a másik is változzon és változik is, vagy az addigi „Tanítómesterünk” akinek az volt a feladata az életünkben, hogy ráébresszen valamire, a továbbiakban kilép a közös életből, lelép a színpadunkról, mert ennyi volt a feladata. Nekünk nem kell őt otthagyni, mert Ő fog elmenni. Mindenesetre a SZERETET mágikus erő! Megváltoztat mindent és Mindenkit, akit átjár.