Az Árnyékszemélyiség

Grabbed Frame 435
Az árnyékszemélyiség fogalma C.G.Jungtól származik. Ő vezeti be a pszichológia témakörébe. Ahhoz, hogy jobban megértsük, beszélnünk kell a tudattalan fogalmáról is. A nehezebb témákat, most nem érintem. A tudatosnak azt tekinthetjük amire éppen gondolunk, de már a gondolataink, hátterében is ott vannak a tudattalan fogalmak. Ezek a fogalmak lehetnek azért a tudattalanban, mert éppen nem gondolunk rájuk. Vegyünk egy példát: Budán lakom, Pesten van elintézni valóm és mondjuk eldöntöm, hogy a Lánchídon megyek át, eközben nem gondolok arra, hogy a Duna, miatt épült a híd, bár ha gondolnék, akkor tudnám, hogy ez természetes. Itt csak nem gondolok rá, ezért marad a tudattalanban. Ebben a helyzetben, nincs semmi érzelmi társulás ami miatt el akarnám felejteni a Dunát, csak simán nem gondolok rá. Abban a pillanatban, ha itt valamikor értek kellemetlen élmények és nem szeretnék rájuk gondolni, akkor ezeket ELHÁRÍTOM a tudatosból. Ha kifejezetten rossz dolgok történtek itt: pl egy régi szerelmi helyzetben, azzal fenyegetődztem a partnerem felé, hogy beugrom a Lánchídról a Dunába, akkor valószínűleg erre nem szeretnék emlékezni, tehát ELFOJTOM. Ebben az esetben megtörténhet az is, hogy, bár az úti célom a Lánchídhoz lenne közelebb, de hirtelen úgy döntök, nem tudatosan, tehát pl én sem értem, hogy miért, de az Erzsébet hídon megyek át. A háttérben a kellemetlen helyzet felidézésének az elkerülése áll. És itt érkeztünk meg az árnyékképzés mechanizmusához. Ha visszagondolva, undorodom az akkori viselkedésemtől pl. azért, hogy ennyire megaláztam Magam, akkor „hányok” minden megalázkodó embertől, a filmeken a hasonló jelenetektől, mert tudattalanul a saját viselkedésemtől hányok és utálom Magamat emiatt. Az árnyék mindig az elfogadott és vágyott személyiségrészek negatív tükörképe. A vágyott alatt nem feltétlenül a magunk által vágyott, sőt, gyakran a mások, pl. tekintélyszemélyektől elvárt viselkedés áll. Legyek jó gyerek! Ezt mondják és megtanítanak arra, hogy milyen a nem kívánt viselkedés. Ha lennének ilyen ösztönkésztetéseim, akkor azokat elfojtom és az árnyékszemélyiség részeivé válnak. Azzal akarok azonosulni, amit a többiek értékelnek, olyan akarok lenni, hogy mások szemében szeretetreméltónak tűnjek és elfojtom azokat a tulajdonságaimat, igényeimet, amelyek mások szemében nem kívánatosak.
Vegyünk pár példát: én igazságos ember vagyok, nem hazudok, nem lopok. Mások lopnak. Én őszinte ember vagyok, mások nem azok. Mindennel, amit kiválasztunk a világból, és azt mondjuk, ez vagyok, az meg nem vagyok, máris megfeleztük magunkat. Mindig választani kell, de nem szabad megtagadni a másik részt sem, hiszen az is bennünk van. Nem lopok, de lophatnék. Egyik részem világos, nap-sárga, másik részem sötét, fekete. Az egyik részemről tudok, sőt választottam, azonosulok vele, a másik részemet utálom, szeretném hinni, hogy nincs is bennem. Az irodalomban pl Mefisztó, Dr.Jekyll és Mr. Hyde. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit nem fogadunk el magunkban, azt kivetítjük a külvilágra. Ebből az következik, hogy ha valaki azt gondolja, lopni csúf dolog és nem fogadja el a lopás létezését, akkor őt egymás után meg fogják lopni. A külvilág ezzel jelzi, hogy létezik az, amiről ő nem akar tudni. Minél jobban gyűlölök, megbélyegzek egy tulajdonságot, az elutasítás energiájával egyenlő energiával vonzom Magamhoz. A külvilágban aztán kivetíthetem másokra és felmagasztalhatom Magamat, hogy ez belőlem hiányzik. Holott nem! Ez az árnyékszemélyiségem része lett.
A Teremtésben, minden jelen van. Bármit kizárok, betettem az árnyékba tudattalanul, és addig visszaköszön, míg nem fogadom el Magamban a létezését. Az ember minden választásával azonosítja magát. Kisgyermekként még egészséges egész, de ebben az időszakban oltják belé a legtöbb szokást. Például két éves kor körül azt, hogy időszerű szobatisztává válni. Amikor lélekben leválunk az édesanyáról – az ezoterikus tanítások szerint körülbelül hét évesen, – az az első szaturnuszi kvadrát az életünkben. Ekkorra már mélyen belemerülünk az anyag valóságába. A világ kettéválik: egyik részünk az ÉN, aki igent mond a világra, a másik a TE, aki nemet mond, hárít, tagad. Mi pedig megtagadjuk őt és így elveszítjük az egész-séget. Egészek vagyunk, csak nem tudunk róla. A teremtett világban mindenkinek joga van megnyilvánulni, ezért az a rész, amit megtagadunk, kívülről akar megjelenni.
Nagyon fontos, hogy szemlélve, bűntudatkeltés nélkül, esetleg szakember segítségével feltérképezve, megvizsgálni, hogy az aktuális árnyék-személyiségrész mikor keletkezett és miért, illetve milyen helyzetben. Erre van mód pszichoterápiás helyzetben. Az árnyék nagyon gyakran jót akar, dr.Gyökössy Endre református lelkész a könyvében úgy beszél róla, hogy az árnyék a „sötét felebarátunk”.

Mi az amit a másik tanít nekünk, de nem akarjuk észrevenni?

horoscope_1Amikor szerelmesek vagyunk, akkor tükör által homályosan látunk. Hogy egész precízen fogalmazzak, csak bizonyos dolgokat akarunk látni, illetve észrevenni és a számunkra kedvezőtlen, nem tetsző viselkedést szó szerint észre sem vesszük. Ebben az időben „erre esik a vakfoltunk”. Nem véletlen az ismert mondás: „A szerelem vak.” Legelőször is szeretnék eloszlatni egy rendkívül súlyos félreértést. A házastársunknak nem az a dolga, hogy minket boldoggá tegyen. A boldogság egy belső élmény, átélésen alapul, s ezáltal mélységesen intim. Ebből következik, hogy senki sem tud minket boldoggá tenni, csak mi, saját magunkat. Az, hogy valaki számunkra kedvezően viselkedik, örömet okoz, „hasznunkra van”, elég gyakori az életben. Mégsem vagyunk ettől boldogok. Miért is nem? Hiszen lehetnénk! Hiszen ha kinyitjuk a szemünket és reggel csodálatos napsütésre ébredünk, már attól is eltölthetne a boldogság.
Ha az egészet az asztrológiai megközelítésben nézzük, azt látjuk, hogy a 12 állatövi jel csodálatos rendszert képez, amely valójában a 4 elem, a tűz, a föld, a levegő és a víz felosztását is magában foglalja. Tizenkettőben a négy megvan háromszor, ez azt jelenti, hogy az állatövben 3 tüzes, 3 levegős, 3 földies, és 3 vizes jel létezik. A 4 alapelem meghatározza a földi életet. Mielőtt rátérnénk az állatövi jelek részletes ismertetésére, tisztáznunk kell, hogy mind a tizenkét jel benne van mindannyiunkban, csak különböző arányokban. Egy horoszkópban a legfontosabb, hogy hol áll az Ascendens, azaz a születés pillanatában, a születési hely horizontjának ekliptikai metszéspontja. A jel hangsúlyozása szempontjából az is nagyon fontos, hogy hol áll a Nap, hol áll a Hold, vagy esetleg egy bolygóhalmozódás.
Mi az amit a másik tanít nekünk, de nem akarjuk észrevenni?
A legnehezebb a saját árnyékunkkal szembenézni és a leginkább övön aluli, ha innen érkezik a tanítás. Egy idő után, amikor a szerelem már nem lángol, egyre inkább jelentkezik a másik viselkedésében megnyilvánuló és Bennünket frusztráló érzés, amellyel nem tudunk mit kezdeni. Miután mind a 12-jel bennünk él, mind a 12 archetípus, így érdemes végignézni, hogy melyik részünk, milyen viselkedésre, milyen kihívásra tud a leginkább dühvel vagy kétségbeeséssel reagálni.

Kos: A legnehezebb számára, ha nem ismerik el, kritizálják, megkérdőjelezik vagy fölöslegesnek titulálják a tevékenységét. Esetleg bántó megjegyzések kíséretében leminősítik.

Bika: Számára a realitás, a racionalitás a legkézzelfoghatóbb, ezért minden ami fantazmagória, veszélyes és bizonytalanságba torkolló álmodozás, valamint az ígérgetések a legnagyobb kihívás.

Ikrek: Felületességét emlegető, vagy ide-oda cikázó természetét kordában tartani akaró kezdeményezésekre reagál a legnehezebben. Legszívesebben elmenekül. A felelősségteljes kitartó és következetes számonkérés is komoly frusztrációt okoz.

Rák: Eltávolodni hosszabb ideig otthontól, családtól aggodalommal tölti el. Az ismeretlen területre kirándulás is nehéz neki, de a legnehezebb, hogy mit kezdjen a szabadsággal. Ha szabad akkor azért, ha nem az, akkor szabad akar lenni és azon ábrándozik.

Oroszlán: Egyrészt nehéz neki elviselni a kaotikus, kiszámíthatatlan helyzeteket, másrészt zavarja, ha figyelmeztetik kötelességeire, mikor szabadidős tevékenységében elmerül. Pl.játszik, teremt, alkot, barátkozik, és mondjuk mások ámulatát bírva szerepel.

Szűz: A nagyhangú, fennhéjázó, hősködő illetve üresnek látszó magatartás rendkívül zavarja. Zavarja, ha valaki nem észérvekkel akarja meggyőzni, hanem erőszakkal és nagyon zavarják az átlátszó hazugságok. Kifejezetten irritálja a „Hűbelebalázs” magatartás.

Mérleg: A legnagyobb baj mikor döntésre akarják rákényszeríteni, mikor Ő még nem döntött. Azt is nehezen viseli, mikor az ígéreteivel szembesítik. A Mérlegben rejlő művészt nem szabad elszámoltatni, hogy mennyit keres majd a képpel, ami még csak a fejében van.

Skorpió: Idegesítik a „Háry Jánosok”, a felületes, semmitmondó és számára felesleges beszélgetések. Ha valaki a szex helyett vagy közben beszélgetni akar. A legjobban frusztrálja, ha a másik csapongó, hűtlen, kacérkodó és nem neki az.

Nyilas: Az igazság birtokosát és egyedüli ismerőjét felháborítja, ha ezt a titulusát kérdőre vonják, de az se tetszik neki, ha magasztos tevékenységét ilyen közbeszólással szakítják félbe: -nincs itthon kenyér, stb. Az egyenesen merénylet, ha valaki kételkedik a jóindulatában.

Bak: Beszéljenek mások csak nyugodtan, hogy merre van az arra, Ő tudja. Megtervezte, kiszámította és most a beérett gyümölcs leszakítása következik. No de ki ez az ismeretlen ember, aki most robban be éppen, és keresztül húzza a számítását és az Ő ölébe pottyan a gyümölcs! A szerencsefia! Pedig milyen szorgalmasan felkészült, előkészítette, kidolgozta és ez a pernahajder elorrozta. Felháborító. Ingyenélő!

Vízöntő: Arra megyek amerre akarok, vagy mégse? Ki ez aki vizsgáztatni akar, számon kér, hitetlenkedik és azt mondja legyek szorgalmas, kitartó és csak addig takarózzak, ameddig a takaróm ér, no és határt szab? Méghogy 8-ra legyek itthon!

Halak: Egy családban elég egy szerencsétlen. Azért szerettem Beléd, mert olyan szépen ábrázoltad az elképzeléseidet, de azt nem mondtad, hogy nem tudsz dönteni. Igaz én sem, de ez számomra maga a létbizonytalanság. Ki fog harcolni? Én arra születtem, hogy a hajnali párában virágokat szedjek a selymes réten.

Ezek a szereplők Bennünk élnek. Kinek erősebb a hangja, kinek gyengébb, de némelyik elvárásával, komoly kihívás szembesülni.

Az árnyékról /részlet egy előadásból/

A Szaturnuszt úgy is felfoghatjuk, mint a karma legnehezebb, legerőteljesebb, főleg a nehézségekkel összefüggő szimbólumát. A karma önmagában nem nehézség. A karma következmény. Mindennek meg van a maga következménye. A jó tetteknek is meg van a jó következményük, meg a rossz tetteknek is a rossz következményük. Már csak az a kérdés, mi a jó és mi a rossz?
Itt érkeztünk el a következő nagyon-nagyon fontos Szaturnuszi dologhoz: hogyan kell nekem Lucifert megélnem? Tényleg rossznak kell megélnem? Arról nem beszélve, hogy az utca sarkon szembe jön velem a Sátán? Nem. Ahogy a megvilágosodás sem jön szembe veled az utcán, a Sátán sem Mindkettővel magadban találkozhatsz. Az ördög is benned van, meg az Isten is benned van. Ebből pedig az következik, hogy neked pedig magadba kell nézned – Rudolf Steiner fogalmaz így: Lucifer arra vár, hogy az ember a maga átélésével és tapasztalatával megváltsa. Annyira lesüllyedt az angyali állapotából, hogy őneki meg kell változnia. Az pedig egyetlen módon lehet, nevezetesen, ha azt halljuk: sötétség, árnyék. Kérdés az, jó fiú vagyok, vagy rossz fiú vagyok, én jó akarok lenni. Ez a jó én. Hogy mennyire jó, úgy ahogy megbarátkoztam vele.
De ezt a másik részemet úgy utálom, hogy az borzasztó. Ez pedig nem más, mint az árnyék. Vagyis minden, amit a külvilágban tapasztalok és főleg, amit a külvilágban utálok, az nem más, mint amit magamban utálok, elhárítottam magamtól és most a külvilágon keresztül kapom vissza. Hú ha, ez ciki. Hát akkor viszont nagy baj van, én ennyire rossz vagyok? Nem.
A történet, nincs jó és nincs rossz. Ezt tanuld meg! Fény van, vagy a fény hiánya. A fény hiánya pedig nem más, mint a sötétség. A tudatod fókuszában hajlamos vagy úgymond kiválasztani. Bizonyos dolgokra igen ill. nem, vagyis megkülönböztetsz. De a megkülönböztetésedbe ha érzelmeket viszel, – anyag alatta a félhold – Szaturnusz – akkor valójában elkezded taszítani magadtól a számodra rossznak megítélt dolgokat. Attól a pillanattól fogva bekerül az árnyékodba.
A Szaturnusz tehát nem más, mint az egyik legfontosabb szimbóluma az árnyékodnak és a kérdés az, hogy a tudatoddal mennyire vagy képes ráfókuszálni, integrálni önmagadba, mert akkor leszel teljes, egész.
Ha a Szaturnusszal a poklot hozzuk kapcsolatba, különösen pl. Lucifert, akkor lux – fény, Lucifer fényhozó. Vagyis ez azt jelenti, hogy a sötétség erői azok a csábítások, amelyek elvisznek a legtávolabb a fénytől. Hogy is mondja a Szentírás a tagadás angyalairól? Kivettetnek a külső sötétségbe. Külső sötétség. Itt a Föld és ehhez képest a Naptól a Föld egy elválasztó. Ha úgy tetszik, kísérleti műhely a Föld, ahol el kell dönteni, mit választunk. Még egyszer szeretném azt mondani, hogy aki ezt választja (mármint a sötétséget), az is a fényt választja. Csak még nem tudja, mert a sötétben tapogatózik. Nála arról beszélhetünk, hogy nála még a fény hiánya van jelen, még nem engedte be a fényt.
Ha csinálunk egy házat és nem csinálunk rá ablakot, akkor ott ülhetünk a sötétben. A fény akkor jön be, ha ablakokat csinálunk. Ha nincs ablak, nem nézek rá, nem látok rá a világra, a dolgokra, önmagamra – a magyar nyelv sokszínűsége -, remélem, kihallod a másik oldalát, ha nem látok rá, sötétségben vagyok. Az a feladatom, ránézzek, rálássak a világra, a dolgokra és ezáltal leginkább önmagamra.
Azt kimondani, hogy nincs háború ez azért borzasztó, mert ez azt jelenti, hogy nem vesszük komolyan az életet. Ugyanis a háború mindennap zajlik. Te egy dologtól félsz, pl. a SZU lerohanja Magyarországot. Te ettől a háborútól félsz. Ugyanakkor naponta háborúzol a fagocitáidon keresztül a különböző kokkuszokkal, stb. Mindenki megvívja a napi háborúját a kórokozókkal, szúnyogokkal. Én elfogadom, hogy vannak bolhák, jó, de ne az én ágyamban legyenek. Innentől kezdve a bolhákat nem szeretem, mi több elkezdem őket utálni, gyűlölni és ki akarom pusztítani őket a világból. Pedig a világban mért van nekem több jogom élni, mint a bolháknak?
És itt jön be egy igazán fontos kérdés, hol van itt az alázat, ami szintén Szaturnuszi dolog és hol van benned a Jupiteri hála, hogy neked ugyanolyan jogod van az élethez, mint a bolháknak, a szúnyogoknak vagy az összes teremtett lénynek ezen a Földön.
Még egyszer hangsúlyozva: a Szaturnusziság azt jelenti, hogy a világból megkapod azokat az idézőjelben tett pofonokat, amelyek abban segítenek, hogy visszaemeld azokat a tudattartalmakat, amelyeket száműztél magadtól és ha neked a földre kell esned a kereszt súlya alatt, akkor a földre fogsz esni a kereszt súlya alatt, ami szimbolikus dolog. Ez a földre esés sok féleképpen, sokféle módon megtörténhet. Ha arról van szó, hogy valakinek el kell veszíteni a gyerekét, vagy meg kell, hogy haljon a gyereke – azért mondok ilyen súlyos dolgot, mert lehet, hogy ennek az embernek már ez a figyelmeztetés sem elég ahhoz, hogy kilépjen a saját sötétségének a köréből. Elképzelhető, hogy valaki azért születik meg odaátról, hogy segítsen a felismerésben, ráébredésben – akár ő hamarabb visszamegy – csak Te ebből okuljál. Ezért vannak a gyakori 1-2 éves gyermek halálok, hogy a gyerek, az a lélek képes azt az áldozatot meghozni, hogy te itt maradjál, és tanuljál. Persze van, aki ebből sem tanul.
A Szaturnusz a sötét felebarátunk. A szenvedéseken keresztül segít eljuttatni a FÉNY-be