Az állatövi jegyek feladatai / Kalo Jenő/

Az állatövi jelek megtanulandó feladatai

Johfra-Bosschart-Aquarius3x4.1
A Kos Feladata: megtanulni tekintettel lenni másokra. Spirituális szempontból megérteni, hogy bárki, akit legyőz, leigáz az is önmaga.

A Bika Feladata: megtanulni azt, hogy mindent csak bérel, vagy mai zsargonnal lízingel, még a testét is. Spirituálisan megérteni és belenyugodni abba, hogy önmagát sem birtokolhatja.

Az Ikrek Feladata: elfogadni azt, hogy sosem juthat a tanulás végére. Spirituálisan minden tudás benne van, csak emlékeznie kell megtanulni.

A Rák Feladata: önmagával meghitt kapcsolatba kerülni és megtanulni a saját lábára állni. Meg kell tanulnia azt is, hogy meddig engedi magára hatni a külső érzelmi benyomásokat. Az sem jó, ha teljesen bezárkózik, de az sem, ha olyan, mint egy szivacs: minden negatív élményt magába szív. Spirituálisan megtanulni felnőni a mindennapok viszonyaihoz, s ugyanakkor elfogadni azt, hogy mindörökké „Istengyermekei” maradunk. Ekkor juthat el ahhoz az érzéshez, hogy nincs mitől félnie.

Az Oroszlán Feladata: rádöbbenni arra, hogy minden győzelem csak pirruszi győzelem, s a legfontosabba létezésben maga a tudatállapot, amellyel különbséget lehet tenni a maya és a valóság között. Spirituális értelemben rádöbbenni arra, hogy Jézus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az Isten bennünk van, vagyis hogy mi és az Isten egyek vagyunk. Jézus azt is mondja: „én vagyok a világ világossága”. Az Oroszlán ura a Nap. Buddha szerint mindenkinek el kell érni a megvilágosodást. Azt hiszem az összefüggések magukért beszélnek.

A Szűz Feladata: hogy megtanuljon magára figyelni és az értékelést az önértékelésre felváltani. Talán ezt a legnehezebb megélnie, mert sokszor kórosan önbizalomhiányos. Spirituális feladata, hogy megtanulja az érzéseit megélni és elfogadni s ezáltal megtapasztalni, hogy ő ugyanúgy a mindenség része, mint bárki más.

A Mérleg Feladata: meg kell találnia azt a közös nevezőt, melyben előtérbe kerül a harmónia és a béke,de ha szükséges, a harctól se riadjon vissza. A Te világodban teljesen egyedül vagy. Teljesen egyedül. Minden más körülötted nem azért van ott, hogy társaságot szolgáltasson, hogy ne légy annyira egyedül, hogy örömödet leld bennük, hanem azért, mert még nem értettél meg valamit. Ezekkel a „részekkel”azért találkozol, mert rajtuk keresztül valami különlegeset tanulhatsz az utadról.

A Skorpió Feladata: a gyógyulás elősegítéséhez a legfontosabb megtanulni elengedni, különösen a félelmeit. Meg kell vizsgálnia, hol milyen módon, kihez kötődnek ezek a félelmek. Spirituális értelemben a Skorpió az árnyék jele. Mindenkinek van árnyéka. Az árnyékot általában másra vetítjük rá, ezért a környezetünkben megélt élményeket, szenvedélyeket azzal, vagy azokkal a személyekkel éljük át, akikre rávetítjük az árnyékunkat. Ebben az értelemben legfontosabb szembenézni az árnyékunkkal és ebben a legjobban az önismeret segíthet.

A Nyilas feladata: Hinni csak szenvedéllyel lehet, a hit azt jelenti, hogy valami mellé letettük a voksunkat. Ezért mondja Jézus, hogy „a langyosakat kiköpi a szájából az Úr”. A Nyilas kettős jel, hasonlóan az Ikrekhez és ezért feladata is kettős. Nem elég,hogy a saját hitét felépítse, ha idáig eljutott, tovább kell adnia, viszont vigyáznia kell arra, hogy ne váljon hamis prófétává. A hamis prófétaság nemcsak abból áll, hogy valaki hazudik, hanem abból is, hogy hiteltelen életet él.Spirituális értelemben, mint minden tüzes jelnél így a Nyilasnál is a legfontosabb a szeretet kiárasztása. A szeretet bennünk testesül meg, nem elég hirdetni, át kell élni és meg kell tapasztalni a szeretettel való azonosságot.

A Bak feladata: Ha a Bak képes felismerni saját érzéseit és elfogadni azokat, segíthet abban, hogy rugalmasabbá váljon. Meg kell tanulnia elsősorban önmaga elfogadását, hogy azután mások felé is nyitott maradhasson. Spirituális értelemben meg kell tanulnia az alázatot, s ahogy Jézus mondja az olajfák hegyén: „legyen meg a te akaratod! Ámen.”

A Vízöntő Feladata: képviselni önmagát, szabadságeszményét, de csak annyira, hogy ez másoknak ne ártson, s a polgárpukkasztóból ne váljon terroristává.. Spirituális értelemben a Vízöntő a megvilágosodás jele. Ezen a jelen már nem uralkodik az anyag. Megszabadul a bilincsektől, ahogy Petőfi is írja az Alföld c. költeményében:„börtönéből szabadult sas lelkem”.

A Halak feladata, hogy megtanulja az életben legalább alapszinten képviselni magát. Megtalálni a célját, céljait és a szeretetét úgy átadni, hogy abba ne pusztuljon bele.”Szeresd felebarátodat, mint Tenmagadat”. Spirituális értelemben ez a jel az „unio mistica”, visszatérés valódi önmagunkhoz, azaz a kiteljesedés.

Horoszkóp

astro_w2at_01_2013_szeptember_4_hp.37008.26168Meg lehet kérdezni, hogy vajon tudomány-e az asztrológia. Az asztrológia olyan általános rendszer, amelynek nincs szüksége arra, hogy elismerjék, mint tudományt. Hétköznapi mondás, hogy a puding próbája, ha megeszik. Az asztrológiát igazán megismerni csak az tudja, aki elkezdi alkalmazni. Ezért az asztrológiát csalásnak, ostobaságnak, tudománytalannak, babonának felfogni helytelen, mert akik ezeket a kitételeket hangoztatják, soha életükben nem foglalkoztak az asztrológiával, nem tanulmányozták rendszerét, az asztrológiát, mint világnézetet. Az asztrológia megtanulható, átadható ismeret, amely évezredek óta átöröklődik az utókorra és művelőire. Hogy mi az, ami az asztrológiát fenntartja, hogy miért nem tudott kipusztulni az évszázadok, évezredek során, arra a válasz egyértelmű. Az asztrológia olyan transzcendens valóságot képvisel, olyan transzcendens valóságra mutat rá, amely az emberiség alapkérdéseire adja meg a választ. Ha körülnézünk a mai tudományok világában, akkor azt látjuk, hogy a leglényegesebb kérdésekre, pl. mi az életünk célja, miért élünk, mi a halál értelme, ki vagyok én, ki teremtette a világot, ki az Isten, van-e élet a halál után? Sorolni lehetne az ehhez hasonló kérdéseket. Az asztrológia bizonyos értelemben megadja a válaszokat.
Akik ezt a szót hallják: asztrológia, általában többféleképpen közelítenek a fogalomhoz. Vannak, akiknek majdhogynem ökölbe szorul a kezük, mondván: még mindig ezzel a „hülyeséggel” foglalkoznak emberek. Mások számára érdekes játék az asztrológia. Megint mások babonának tekintik, és akadnak, akiknek az asztrológia rejtélyes, kifürkészhetetlen, okkult tudás, és vannak – sajnos nagyon kevesen – akik számára az asztrológia a világ leképezését jelenti, utat a transzcendens felé, és egyfajta beavatást a Mindenség lényegéhez, az egységhez, Istenhez, a Fényhez.
Carl Gustav Bittnerre hivatkozva, a csillagbölcsesség isten-megismerés, ez volt a régi korokban, és ez a feladata ma is. Ahogy Bittner mondja, ennek a mondatnak ott kellene lennie minden asztrológiai mű kezdetén. Hogy igazán megértsük az asztrológia üzenetét a Hermész Triszmegisztosz-i gondolatokkal, „mint fent, úgy lent”, meg kell értenünk, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz állandóan egységben van jelen, örökkön örökké. Ez a két egység, az ember világa és a kozmikus világ egymást tükrözik, egymás lényében, egymás lényegében benne vannak, egymást áthatva vannak jelen. Ez az egész egy egység, szintézis, minden a mindenben.
Az ember megnyilvánulásaiban a kozmosz nyilvánul meg. Az ember a maga tapasztalásával a kozmosz tapasztalását gazdagítja, mindannyiunkban a kozmosz lélegzik, mindannyian a kozmosz ritmusa szerint élünk, de azt is mondhatjuk, hogy az asztrológia nem más, mint a makrokozmosz szimbolikus levetítése a mindennapi életünkre. Életünk a maga összes történésével együtt szimbólum. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy megfigyeljük az élethelyzeteket.

C. G. Jung, a híres svájci pszichiáter a kollektív tudattalanról és azon belül az archetípusokról beszél. Az archetípusok felfoghatók bizonyos energiamezőknek, felfoghatók olyan transzcendens valóságoknak, amelyek megnyilvánulnak bennünk. Az asztrológia olyan rendszer, amely közelebb hozza a transzcendens valóságot, és segít feltérképezni, hogy mi a szerepünk az életben, mi a dolgunk, milyen kölcsönösségi kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel, a világgal, de legfőképpen segít megérteni önmagunkat, a magunk teljességében és egységében. Az asztrológia olyan gondolati rendszer, amely átfogja a világmindenséget. A tér-idő folytonosságában az idő nem csak mennyiségi fogalom, hanem egyben minőségi is. Ezt a minőséget ábrázolják az úgynevezett konstellációk, azaz az idő pillanatában fennálló kozmikus állások.
Na de mi az a horoszkóp? A horoszkóp égi térkép. A születésünk pillanatának égi térképe. Hora=idő skopein=nézni időnéző, tehát az időminőségét szemlélő szimbolikus ábra, égi térkép.Tehát minden már a születésében meghatározódik a pillanat által, amelyben megszületett. A kozmosz tükrözi vissza azt a pillanatot a maga összefüggéseivel, és ezek az összefüggések felfoghatók egyfajta isteni terv megnyilatkozásának. Születésünk pillanatától, amikor az első lélegzetet vesszük – és ezáltal a kozmikus ritmus részévé válunk -, önálló identitások leszünk. Egy úgynevezett isteni tervet hoztunk magunkkal, és ennek a tervnek az összefüggéseit mutatja meg a születésünk pillanatában fennálló égi helyzet. Ezt az égi helyzetet óraképnek nevezzük, régiesebb nevén horoszkópnak, más néven radixnak, vagy magyarra fordítva gyökérnek. Tehát ez az úgynevezett alap-horoszkópunk, amely ennek a pillanatnak az összes összefüggését tartalmazza, azaz megmutatja születésünk minőségi feltételeit. A horoszkóp nem azonos az úgynevezett újság-horoszkópokkal, hanem a világmindenségnek egy nagyon részletes, pontos gömbháromszögtani képe, pontosabban annak a világmindenség részletnek, amely az adott születési helyről/földrajzi koordináták/ a látható, illetve a láthatatlan tartományban volt.
Az asztrológia a maga szimbólum nyelvén írja le a kozmosz és az ember kapcsolatát. Az analógiás gondolkodás szerint az ember az ég tizenkét vetületét éli meg élete folyamán. A tizenkét vetület a zodiákus vagy más néven állatöv. Az állatöv jelei a Kostól a Halakig, bennünk vannak, a mindennapjainkban, a munkától a szabadidős tevékenységig, a szerelemtől a gyermeknevelésig, a születéstől a halálig minden értelmezhető az asztrológiai megközelítés segítségével. A tizenkét jelet a Naprendszer tíz égitestének a közvetítésével éljük át. Bármilyen problémánk, bármilyen konfliktusunk van, az élet kihívásaira reagálnunk kell, és a horoszkópunk által jelképezett karakternek megfelelően fogunk jól-rosszul reagálni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, mind a 12. Tehát valaki nemcsak Kos, hanem a többi 11 is valamilyen arányban. Ezért az újságokban megjelenő horoszkópok csak a születésnapi Nap állásra vonatkoznak, másra nem.