A vörös iszap katasztrófa összefüggései

A vörös iszap katasztrófa asztrológiai összefüggései

Mielőtt bárki legyintene, arra kérek mindenkit, gondoljon arra, hogy évezredek óta a mindenkori tudomány nagyjai foglalkoztak asztrológiával. Az emberiség szimbolikus tudáskincse és ezzel kapcsolatos tudása az asztrológiában tetten érhető. Ha valaki arra gondol, hogy mért nem figyelmeztették az asztrológusok az embereket arra az a válaszom, hogy az EZO magazinban rendszeresen leközölt naptáramban az év eleje óta hangsúlyozom, hogy rendkívül nehéz bolygóállások vannak egész évben, amelyekhez hasonló utoljára 1931-ben állt fenn az égen.

Az asztrológiában az állatöv, vagy más néven zodiákus, a naprendszer égitestei beleértve a Napot és a Holdat, valamint az úgynevezett asztrológiai házak szimbolikus jelentést hordoznak, melyek az ahhoz értők számára fontos összefüggéseket jelentenek. Egy példával illusztrálva ismerjük azt a népi megfigyelést, hogy ha vörös az ég alja napnyugtakor, akkor azt mondják, hogy holnap szél lesz. De nem a vörös szín okozza a szelet. Régi szabály az asztrológiában, hogy a bolygók hajlamosítanak, de nem kényszerítenek.

Ez után a kis bevezető után vizsgáljuk meg milyen ritka bolygóállások voltak az idén láthatóak az égen: A két éve szembenálló Szaturnusz és Uránusz jelet váltottak és a Szaturnusz a Szűzből átment a Mérleg jelbe, míg az Uránusz a Halakból a Kos jelbe. Az Uránuszt utolérte a Jupiter, amely Magyarország jelölője is többek között, mert a hagyomány már Ptolemaiosz óta Kárpát-medencét a Nyilas jelébe sorolja. Ezzel a szembenállással Szaturnusz, Uránusz és Jupiter kapcsolódott a Bak jel elején látható Plutó égitest. A hagyomány szerint egy nagyon nehéz úgynevezett fényszögben találkoztak, ami a Földről nézve derékszöget zár be, s amely a hagyomány szerint mindig nehézségeket, tragédiákat szimbolizál. A nehézséget csak fokozza, hogy ezek az égitestek a Nap-rendszer leglassúbb bolygói és hónapokig, sőt jelen esetben akár egy évig is fenn áll a kapcsolatuk. Ezt a helyzetet nehezítette, hogy a Nap és a közelében látszó égitestek pl. Merkur a tavaszi, nyári, őszi, s majd a téli évszakváltásnál kapcsolatba kerülnek az előbb említett lassú bolygókkal. Ez történt most is az őszi napéjegyenlőséget követően. Bár az Uránusz és a Jupiter a Földről nézve visszahátráltak a Halak jelbe, a gátszakadás pillanatára felállított ábra szerint jól látszik, hogy az adott földrajzi hely meridiánja összeköti a Jupiter, Uránuszt a Mérleg jel elején álló Merkurral és az amellett álló Szaturnusszal és Nappal. A Jupiter és az Uránusz mindketten összefüggnek a tágulás szinonimájával, de az Uránusz szó szerint „átszakítja” a korlátokat. Azzal, hogy visszamentek a Halak jelbe, amelyet a hagyomány vizes jelnek titulál, áradást, s a gátak átszakadását jelölhetik (gondoljunk csak a tavaszi áradásokra, gátszakadásokra). Különösen hangsúlyos ez abból a szempontból, hogy a meridián úgynevezett éjfélpontjával állnak együtt, amely a negyedik házat szimbolizálja, s amely a hagyomány szerint a mezőgazdasággal, az időjárással, az ingatlanokkal, házakkal, földterületekkel, valamint vízelvezető árkokkal, bányákkal stb. kapcsolatos. Ezzel a témával szemben áll a Merkur és a Szaturnusz, amely többek között összefügg az információ áramlásával, valamint a felelősség és a kötelességtudattal, valamint a Szaturnusz képviseli magát a gátat, a korlátot. A helyzetet nehezíti a már említett Plutó, mely derékszögben áll a Meridián tengellyel és az egyik legfontosabb jelentése a válság és átalakulás szóval jellemezhető. Tágabb értelemben a Mars bolygó felsőoktávjaként kapcsolódik maró, mérgező anyagokkal. A kolontári gátszakadás pillanatához azonban mindenképpen illik hozzárendelni egy úgynevezett alaphoroszkópot, amely jelenesetben a Magyar Köztársaság horoszkópjaként ismeretes. Ennek alakulási időpontja1989. október 23-a 12 óra 3 perc. Ebben a horoszkópban az úgynevezett horizonton az Uránusz, a Szaturnusz és a Neptunusz együttállnak és szemben állnak az ország uralkodó bolygójával, a Jupiterrel. Ez a nagyon nehéz állás már előre jelzi, hogy milyen nehézségek várnak a fiatal Magyar Köztársaságra. Jól látható, hogy a húsz évvel ezelőtti állások most ismétlődnek, tehát a kolontári iszapkatasztrófa csak egy a sok közül, ami kicsiny országunkat sújtja. Ezek az állások gazdasági szempontból is komoly nehézségeket szimbolizálnak. Ezen a horoszkópot talán úgy lehetne javítani, ha elfogadnánk egy új alkotmányt, s ezzel az ország egy következő szakaszba lépne.