2016 nehéz hete következik /Mars és Szaturnusz együttállás a Nyilasban/

2016 Augusztus 18-as bejegyzés.
Az év egyik legnehezebb hete kezdődött el. A középkorban úgy tartották, hogy a Szaturnusz a nagy szerencsétlenség jelölője, a Mars pedig a kis szerencsétlenségé. Nos ezek ketten rövidesen együttállnak a Nyilas jelben. A Marsot a háború vörös planétájának is nevezték, míg a Szaturnusszal a Kaszást azonosították. Nézzünk egy pár összefüggést, mit tanít az Asztrológia a Szaturnuszról és a Marsról.

SZATURNUSZ – hideg – száraz (A FÉK!)
VÍZÖNTŐ +; BAK
FÉME az ólom

Kronosz Gaia és Uránusz gyermeke. Uránusz megjövendöli neki, hogy hozzá hasonló sorsra jut, de Kronosszal nagylelkűbben bánt fia, Zeusz. Kronoszt, vagyis apját és a titánokat messze nyugatra, egy brit szigetre száműzi.
Szaturnusz = hideg, fagy, jég. Irodalmi művek: A kőszívű ember fiai, Hókirálynő. Andersen Bak-születésű, a Szaturnusz az uralkodó bolygója. A Szaturnusz a szűkülés, a hideg, a bezárkózás jelképe. Ha csak Jupiter létezne, akkor a fák az égig nőnének.
A Szaturnusz a korlát, a fék, a határ, a küszöb őre, a karma ura. A Szaturnusz a kerub, aki nem enged át, csak ha képes vagy megmondani a varázsszót. A Nap a fény, a Szaturnusz az árnyék. Ahogy a régiek a Jupitert a Fortuna majornak (nagy szerencsebolygó) tartották, a Szaturnuszt az infortuna majornak (a nagy szerencsétlenség).
A mindennapi életben számunkra kedvezőbbet a Jupiter mutatja, a Szaturnusz pedig a visszatartó, a korlátozó, a mértéket jelképező. A Szaturnusznak számtalan fontos, pozitív tulajdonsága van. Képviseli az óvatosságot, a mértéktartást, a felelősséget, a visszatartást. Nem elég csak megszelídíteni a Jupitert. „Ha megszelídítettél, felelősséggel is tartozol.” Életünkbe ugyanúgy be kell építeni a Jupitert, mint ahogy el kell fogadnunk a Szaturnuszt. A kettő tükörképe egymásnak.
Ha már megérted a Jupiterben a Szaturnuszt, s ha a Szaturnuszt át tudod változtatni Jupiterré, te már bölcs ember lehetsz.
A fény és az árnyék dualitásában a Szaturnusz az árnyék, a Nap a fény. Rudolf Steiner szerint Lucifer azért született a Földre, hogy segítse az embereket a világosság felé haladni. Ha az emberek képesek fejlődni, akkor Lucifernek kell őket megváltani a sötétség birodalmától. Lucifer neve a lux szóból ered, jelentése = fényhozó.
Az asztrológiai hagyományokban a Szaturnuszt a Küszöb Őrének tekintjük. A Küszöb őre az a kerub, akinek az a feladata, hogy csak akkor engedjen át, ha megfeleltél a kérdésekre. Ha tudod a választ, átmehetsz, ha nem, visszazavarnak. Előbb éretté kell válnod arra, hogy el tudd engedni a földi világot. Buddha azt mondja a szanszaraból (örökös körforgás) csak az tud kilépni, aki megvilágosodott. Buddhi = megvilágosodott. Amikor felveszed a keresztedet, akkor a Szaturnuszt veszed fel. Az élet nehézségei, feladatai a Szaturnusszal vannak kapcsolatban. A határok, a korlátok, a szabályok, az akadályok, az ütközések mind szaturnuszi analógiák.
Képzeljünk el egy kietlen kősivatagot: amerre csak nézünk, kövek, sziklák, kőomladékok, és ezen a terméketlen vidéken még mindig találunk növényeket és állatokat. Majd gondoljunk a sarkkörön túli jég birodalmára, az örökös jég hazájára, amely a Szaturnusz otthona. Hideg, kietlen vidék. Aztán gondolatban menjünk tovább: új kép tárulkozik elénk, a föld alatti barlangok és bányák világa. Talán a szénbánya adja vissza leginkább a maga feketeségével és mélységével a Szaturnusz igazi analógiáját. És mégis, ez a szén arra jó, hogy fűtsünk vele. Ha tovább megyünk, mészkőhegységet látunk, ahol egy cementmű épül, amelynek terméke a cement, amelyből a legkeményebb betont készítik. Ez az alapja az építkezéseknek. A következő kép nehéz fizikai munkát végzőket ábrázol, akik kőfejtőkben dolgoznak, követ faragnak, illetve lerakják az utcakövet. Záróképként gondoljunk Jézusra, aki felveszi a keresztjét és a kereszt súlya alatt görnyedve halad a Golgota felé. A keresztény tanítások szerint azért, hogy kereszthalálával az emberiség eredendő bűnétől az emberiséget megváltsa. (Feloldozza a bűntudata alól.)
A Szaturnusz féme az ólom. Egyedül az ólom képes megfogni pl. a röntgen-sugárzást. Lelki mérgek, amelyek az ólommal kapcsolatosak: a sötéten látás, a búskomorság, a hitnélküliség, a tagadás, a menekülés (feladatok elől), a kötelezettségvállalás elutasítása, a szembenézés elkerülése, a félelem, a gátlásosság.
A Szaturnusz szimbolizál olyan szükséges pozitív tulajdonságokat is, amelyek az emberi életben értékeknek mondhatók. Pl. őszinteség, felelősségtudat, a helyzet komolyságának megfelelő viselkedés, a szükséges óvatosság, a kitartás, az a tulajdonság, hogy mások számíthatnak ránk. Ha pl. az ember képes a különböző életnehézségek, életpróbák után felemelni a fejét, és azt mondani, hogy levontam a konzekvenciákat, képes továbblépni, fejlődni, ez is szaturnuszi analógia.
A Szaturnusz képviseli a tudást. Ezoterikus értelemben a Szaturnusz a Bak, a tudás ura. Ez nem azonos a hétköznapi tudással, hanem a mindenség tudásáról van szó, arról, amikor a Szaturnusz megvilágosodik, amikor az árnyék Nappá válik, amikor fény lesz mindenből. Természetesen sok zsákutca és kerülőút van mire megtaláljuk a valódi célt az életünkben. A szaturnuszi út az életed ösvénye, a karma útja.

MARS – meleg – száraz (AKARAT!)
KOS +; SKORPIÓ
FÉME a vas

Horoszkópban a női vonzerőt jelenti a Vénusz, a Mars pedig a férfiasságot, az aktivitást, a harciasságot, az akarnokságot, a tettrekészséget. A Vénusz ellentétpárja a Mars.
Árész – Mars, a háború istene, az akaratot szimbolizálja. Önérdek, önmagam kinyilvánítására való törekvés, harc azért, hogy elismertessem önmagamat. Harc a vágyaim beteljesítéséért, harc esetleg mások leigázására, hogy én nagyobbnak látszódjam. A Mars az akaraton kívül a konokságot is szimbolizálja.
A Napban túlteng a meleg, a Marsban túlteng a száraz. A Vénuszban túlteng a nedves, a csapadékot a Vénusz jelzi. Az anyaöl is nedves és a hölgyek könnyebben tudnak sírni. A lélek gyöngyszemei a könnycseppek. A meleg-száraz Mars az akarat szimbóluma. A férfi meg akarja szerezni a nőt, a nő pedig érzelmesen odabújik és befogadja. A Mars aktív, küzdő, katonás, akarati bolygó.
Képzeljünk el marsi helyszíneket: Háborús csatatér, nyögésekkel, fájdalmakkal, súlyos sérülésekkel és rengeteg halottal. Fosztogatás és hősies szerepvállalás, ahol az egyik egészséges katona a súlyosan sebesült bajtársát a golyózáporból a lövészárokba menekíti. Lángoló épület, ahol a tűzoltók mindent megtesznek azért, hogy a tüzet eloltsák és halált megvető bátorsággal mentik ki az áldozatokat. Majd képzeljünk el egy vaskohászatot, ahol fémes kalapácsütések közepette vörösen izzik a megolvadt vas, s a munkásokból dől az izzadtság. Vált a kép, a következő pillanatban egy fegyverkereskedést látunk, ahol különböző szúró, vágó illetve lőfegyvereket árulnak, majd ismét váltás és egy kórházi műtőben vagyunk, ahol most fejeztek be egy operációt és készülnek a következőre. Egy anyából fogják az elhalt embriót kikaparni. Eközben a kórház egy másik részlegében, a fertőző osztályon súlyos influenzás fertőzés közepett magas lázzal fekszenek a betegek. Csorog róluk a veríték. Élni akarnak! A következő kép egy kocsmai verekedés, ahol kések kerülnek elő, és félő hogy az ott lévők megkéselik egymást. Némelyiknek már így is dől az orrából a vér. Nem folytatom a horrorisztikus jeleneteket, ezért egy kedves idilli képpel fejezzük be: A lovagkorban vagyunk és a hős keresztes lovag most veszi el kedvese keszkenőjét, hogy emlékként a csatába magával vigye, majd sarkon fordul a paripájával, vissza se néz, úgy vágtat el.
Akinél jól áll a Mars, az határozott, merész, indulatos, célratörő és bátor a vakmerőségig, nagylelkű, becsületes és nyílt, harcol mások érdekeiért, lovagias és gáláns, szereti a veszélyes sportokat.
Ha a Mars rosszul áll, nagyképű, összeférhetetlen, brutális, visszaél mások gyengeségeivel, nem tisztel se Istent, se embert, csak a nálánál erősebbet, bosszúálló, kihívó és tolakodó.
A női horoszkópban a Mars szimbolizálja azt a férfit, aki a hölgy álmainak lovagja. A Mars általánosságban jelent minden harci cselekményt, kapcsolatban van súlyos természeti katasztrófákkal, fertőzéses lázas állapotokkal.
Erőteljesen megjelenik a következő foglalkozású emberek horoszkópjában: katona, rendőr, tűzoltó, vasmunkás, gépész, hadmérnök, fogorvos, sebész, hóhér, hivatásos sportoló, tűz és robbanás veszély mellett dolgozók.
Szellemi síkon a Mars azt az ember mutatja, aki leküzdi ösztöneit, vágyait, és végül úrrá lesz önmagán.
Árész – Mars, Zeusz és Héra fia volt, a vad ösztönöket képviseli. Forró és heves vérmérséklete egyszerre megnyilatkozik a nemek kapcsolatában ugyanúgy, mint a harctéren. Mindig nyílegyenes úton jár, a kitűzött célt nem téveszti, a módszere a gyors lerohanás.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a két égitest találkozásának szimbólikus jelentéstartalma, a jelentések repertuárja elég széles skálán mozog és bizony sok rémisztő is van közöttük.
DE A BÖLCS URALKODIK A CSILLAGAIN!
Ezért, ha megfelelően átkeretezzük a ránk váró történéseket, akkor a legjobb megoldás pl a Jóga útja. Jobb, ha magunk vezetjük be az önkorlátozást, mint valamilyen kataklizma sorscsapása teszi ezt Velünk. A mérték, mértéktartás főszerepet kell, hogy kapjon mindenhol. Hiszen a balesetektől az erőszakos cselekményekig, minden szerepelhet a skálán.
Fontos lehet a mértéktartó sportolás is, a mértéktartó munkabeli erőfeszítések. A REND létrehozása magunk körül. Az önfeltárás, önelemzés és a külső harcok elkerülése.
Hogy minden szép és jó legyen a Neptunus is szerepet kap az elkövetkező időben, ami által a káosz, zavarodottság is előtérbe kerülhet. FolytatomMars

IDL TIFF file
IDL TIFF file

Ha kedveled a munkásságomat, kérlek támogass a Patreon weboldalon!
Become a patron at Patreon!

Vélemény, hozzászólás?