Parlagfű, Pollenllergia?

parlagfű10Az allergia lelki síkon nem más, mint a külvilág ingereire adott, rejtett agresszív magatartás, melyben a főszerepet a védekezés játssza, melynek asztrológiai megfelelője a Szaturnusz és a Mars. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a Szaturnusz jelképezi a félelmet valamitől, a védekezést, valamint az agresszív magatartást a Mars jelképezi. (A félelem kompenzálása támadással történik az állatvilágban is.) Általában az, amire allergiásak vagyunk megmutatja, hogy melyek azok a problémák, amelyek félelmi reakciót váltanak ki belőlünk ill. melyek azok a témák, amelyekkel olyannyira nem akarunk szembesülni, hogy helyből elutasítjuk azokat.
Vegyük pl.: a virágporallergiát. A virágporallergia hátterében elsősorban a szexualitás illetve annak hiánya áll. Sok esetben a szeretetnélküliség, a magány, a ridegtartás is megjelenhet a háttérben. Leszögezhetjük, a virágpor allergia esetében az embereknek nem a virágporral van bajuk, hanem azzal, amit a virágpor kifejez. A virágpor (a növény hímivarszerve által termelt anyag), a termékenység szimbóluma elsősorban, ezért a szexualitással, illetve a szeretettel, elfogadással hozható összefüggésbe. Amíg a szexualitást sokan ocsmány dolognak tartják, ill. ahhoz negatív képzeteket társítanak, addig az allergia is fennáll.
Az elmúlt évszázadokhoz képest, különösen az európai kultúrában, szexuális forradalomról beszélhetünk. Az ún. szexuális szabadosság nem jelenti azt, hogy az egyházak által belénk vert bűntudat a szexualitással szemben egy pillanat alatt elmúlik. Gondoljunk C.G. Jung kollektív tudattalannal kapcsolatos elméletére.
A Szaturnusz és a Mars szerepe mellett egyre erősödik két „újonnan” felfedezett égitest szerepe, ez pedig nem más, mint az Uránusz és a Neptunusz. Gyakran társul hozzájuk még a Plútó is. Az Uránusz kapcsolatban áll a szabadsággal, a kötetlenséggel, s tágabb értelemben a szexuális perverziókkal is. Amit a társadalom általában elfogad, szemethúny, az kevésbé veszélyezteti a személyiséget, mint azok a vágyaink és céljaink, melyeket a társadalom, az adott kultúra elutasít.
Adva van a személy egy olyan vággyal, elképzeléssel, melynek megélése neki fontos, ugyanakkor megkíván felelni a külvilág elvárásainak, szeretne beilleszkedni. A két törekvés egymással homlokegyenest ellentétes, s oda vezet, hogy az egyén vagy elrejti igényét, (természetes vágyát), vagy kiéli és bűntudata van miatta. A Neptunusznak a szexualitásban betöltött szerepe elsősorban a kaotikusság és a befolyásolhatóság szempontjából érdekes. Attól, hogy valaki mások hatására került egy helyzetbe, azaz, befolyásolhatóvá vált, attól még rádöbbenhet hogy a társadalmi megítélés vele szemben ellenséges, s emiatt, ismételten keletkezhet bűntudata. A Plútó szerepe, különösen az alvilág a halál szempontjából érdekes. A szexualitás megélése alatt átélhetünk egy kis halált, hiszen az orgazmus állapotában, s az egységélmény átélésében elvész az egó. Használjuk is azt a kifejezést, hogy a szerelemben egyé váltunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az állatvilágban is, a párzási időszakban úton-útfélen azt tapasztaljuk, hogy a fajfenntartás akkora erő, hogy sokszor még az egyedek életénél is fontosabb.
Már ezek a mondataim is némelyekben visszatetszést válthatnak ki, vagy esetleg azt gondolják, hogy így is túl sokat beszéltem a szexualitásról. Ezekben a Kedves Olvasóimban szeretnék egy fontos dolgot tudatosítani. Mindannyian azáltal tekinthetjük magunkat élő lényeknek, hogy a szüleink többé-kevésbé szeretetben egyesültek és létrehoztak minket!!! Megállapíthatjuk, hogy arab és ázsiai kultúrákban sokkal kisebb, vagy szinte elenyésző a szexuális problémák előfordulása. Ez azért van így, mert az ő kultúrájukban (arab, indiai, kínai, stb.) a szerelem és a szexualitás sohasem volt tabutéma, sőt! Számtalan megnyilatkozását találjuk könyveikben, művészetükben, a „szerelmi szakkönyveikről” nem is beszélve.
A virágpor évszázadok óta a levegőben van. Mégis a virágporallergia az utóbbi évtizedekben vált népbetegséggé, amióta az ún. szexuális szabadság, vagy szabadosság időszakát éljük (pornóipar, szexkereskedelem). Kicsiny országunkban a 20-as években az akkori cserkészek szinte kötelező olvasmánya volt egy papnak Tóth Tihamérnak a könyve, mely a tiszta férfiúság nevében íródott, s ahol Tóth Tihamér kijelenti, hogy a férfiak önkielégítéssel gerincvelősorvadást kaphatnak. („Fortélyos félelem igazgat.”) Nem lehet bűn, a világot fenntartó teremtő erő, s annak a megélése! Hozzá kell tennem, pusztán attól, hogy úgy döntünk, nincs bűntudatunk a szexualitás megélése által, ez még nem jelenti azt, hogy a neveltetésünk, tudattalanunkba rejtett aknái nem robbannak fel a kellő pillanatban. S hogy ez mennyire így van, el kell menni egy allergológiai rendelésre augusztusban.
Mindenesetre a sok évszázados szexuális tiltásnak nem az a megoldása, hogy „átesünk a ló túlsó oldalára” és most azt éljük meg, hogy „mindent szabad”. Változatlanul nem oldottunk meg egy fontos kérdést, a szerelem-szeretet kérdését. Ahogy a gyakorlatban is, ha a szexualitásról beszélünk, szexuális aktusnak nevezzük a szexualitás megélését. Az aktus szóban az akt szó is benne van, azaz a meztelenség kap még fontos szerepet. Ami önmagában nem baj, sőt természetes, az a baj, hogy az aktuson és a meztelenségen kívül egyre kevésbé beszélünk egy harmadik, talán legfontosabb tényezőről, a SZERETET-ről.
Ma a világunkat az akció mozgatja. Az se véletlen, hogy az amerikai férfiak között, de lassan a magyar férfiak között is egyre jellemzőbbé válik az impotencia. Eltolódtak a női és férfi szerepek, s a nagy felszabadultság (Uránusz) azt eredményezi, hogy egyre kevésbé vagyunk tisztában azzal, hogy mi is a feladatunk. Félreértés ne essék, nem valami merev bigott felfogást akarok itt népszerűsíteni, tisztában vagyok azzal, hogy a dolgok csak előre oldhatók meg, visszafelé nem. Ebből a válságból hasonlóan az összes többihez (környezetszennyezés, globális felmelegedés, energiaválság), csak előre lehet kimenekülni. Meg kell találnunk az új férfi és női szerepet, ami a Vízöntő korban megfogja majd adni egy újfajta szabadság fogalom megtalálását és előbb vagy utóbb helyére kerül majd a szexualitás szerepe is az életünkben. Minél többen tudatosítjuk a megoldatlanságainkat, annál gyorsabban jutunk eredményre.parlagfű10

Ha kedveled a munkásságomat, kérlek támogass a Patreon weboldalon!
Become a patron at Patreon!

Vélemény, hozzászólás?