A Mágiáról

A mágia szó varázslást jelent és aki a varázslatot végzi az maga a mágus. Ez egyes papi és sámánisztikus kultúrákban a pap vagy a sámán feladata és mindig összefüggésben volt a titkos tudás ismeretével. Isten teremtménye az ember, Isten hasonlatosságára teremtetett, ahogy a Szentírásban olvashatjuk. Szabad akaratot kapott és képességet arra, hogy az isteni teremtést megismételje. Ezt elsősorban gondolati- és szómágián keresztül gyakorolja. A kérdés csak az, mennyire van tisztában vele, hiszen ismeretek nélkül és tudás nélkül nem biztos, hogy jól gyakorolja.
A Bhagavad Gitában a Fennségesnek Énekében, India ősi eposzának egy részletében Krisna így szól Arjunához a harcoshoz: „Halljad tehát, hogyan ismerhetsz meg engem tökéletesen és kétségek nélkül, és szívedben nem nyugszik ha reám támaszkodol és bennem találod menedéked. Tudást és ismeretet hirdetek neked hiánytalant, ha felfogod semmi sem marad előtted ismeretlen idelent. Az én isteni árnyképem a világ (maja) a természet erőinek varázslata, aki énhozzám fordul, csak az győzheti le. Majd ezután a gonoszok, a balgák, a közönségesek nem fordulnak énhozzám és azok sem, akiket a testi látszat tesz rabjaivá, akiknek ismerete – elámítva a látszatvilág gyönyörétől – veszendőbe ment, s akik ezáltal az aszúrákhoz, Isten-nélküliekhez lettek hasonlóvá.”
Ha Lao-Ce-t, az ismert keleti bölcset hívjuk segítségül, ő azt mondja: „Akit a Tao szelleme áthat, olyanná lesz, mint az újonnan született gyermek. A mérgeskígyók meg nem marják, a vadállatok nem támadják és a ragadozó madarak nem bántják. Benne vannak mind a férfias és a nőies tulajdonságok, mert összhangban van a nagy természettel. Ez az összhang a Taoból ered és felsőbb öntudatra és hallhatatlanságra vezet.”
Hermész Triszmegisztosz a következőket mondja: „Ölelj át engem egész szíveddel és teljes lelkeddel és akkor bármit kívánj is tudni bármikor, megtanítalak rá.”
Az ókori idézetek arra tanítanak minket, hogy ha tudatában vagyunk isteni természetünknek, akkor az isteni képességek áthatják a lelkünket és eljutunk a valódi tudáshoz, amit Buddha megvilágosodásnak nevez.
Jacob Boehme a híres misztikus a következőket állítja: „Azért már a gyermekeknek szükséges tudniuk mit tegyenek magukkal, ha Isten útját (az igazi tudást, bölcsességet) megtanulni akarják. Hogy akkor a gondolatokat is szét kell tördelniük és elhajítaniuk és semmit kívánni, sem tanulni nem akarniuk, kivéve, hogy valódi (belső) békességben felfoghassák, miszerint Isten szelleme tanítja, vezeti és kormányozza az ember szellemét.”
Az őskeresztények, különösen Szent Pál, többször megjegyzi, hogy mindaz, ami rajta keresztül átjön, az nem az ő akarata, hanem Isten működik benne.

Ha kedveled a munkásságomat, kérlek támogass a Patreon weboldalon!
Become a patron at Patreon!

One thought on “A Mágiáról

  1. Több bibliai mondás is alátámasztja a tudatos lét, az isteni működés fontosságát ! A Krisztus – követők szintén találkozhatnak ezzel. Például a ” boldogság keresőknek ” szánja Krisztus : „: Én vagyok a fény az igazság és az élet, ki hisz énbennem, ha meghal is él….. Csak általam juthatsz el a Mennyek Országába / T.i. A hit által ! ill . a fény által a megvilágosodáshoz / ugyanakkor a Tudatos Létre utal: ” Ki követni akar engem, vegye fel keresztjét, s úgy kövessen engem „

  2. Több bibliai mondás is alátámasztja a tudatos lét, az isteni működés fontosságát ! A Krisztus – követők szintén találkozhatnak ezzel. Például a ” boldogság keresőknek ” szánja Krisztus : „: Én vagyok a fény az igazság és az élet, ki hisz énbennem, ha meghal is él….. Csak általam juthatsz el a Mennyek Országába / T.i. A hit által ! ill . a fény által a megvilágosodáshoz / ugyanakkor a Tudatos Létre utal: ” Ki követni akar engem, vegye fel keresztjét, s úgy kövessen engem „

Vélemény, hozzászólás?